Ինչպե՞ս կարող ենք օգնել:

Վրիպակներ և խնդիրների լուծում

Ստանալ տեղեկություն և խորհուրդներ տեխնիկական խնդիրների լուծման համար:

Հաճախակի տրվող հարցեր

Հաճախակի տրվող հարցեր և ռեսուրսներ «Քան» ակադեմիան օգտագործելու համար

Հարցնել համայնքին

Ստանալ խորհուրդներ, հնարքներ և օգնություն «Քան» ակադեմիայի համայնքի քո ընկերների կողմից

Սովորողներ

Ուղեցույցներ և ռեսուրսներ սովորողների համար

Ուսուցիչներ և մարզիչներ

Ուղեցույցներ և ռեսուրսներ ուսուցիչների համար

Ծնողներ

Ուղեցույցներ և ռեսուրսներ ծնողների համար
Khanmigo
Դպրոցական և մարզային վարչական աշխատակիցներ(անգլերեն)
SAT