Как да помогнем?

Настройване на вашия учителски акаунт

Вижте всички статии

Настройване на вашите класове и списък на учениците

Вижте всички статии

Разбиране на опита на вашите ученици в Khan Academy

Вижте всички статии

Създаване на задачи и цели за овладяване на вашите ученици

Вижте всички статии

Как да използваме отчитане за наблюдение на напредъка на учениците

Вижте всички статии

Инструменти за ангажираност и диференциация в класната стая

Вижте всички статии

Съображения относно технологиите

Вижте всички статии

Съгласуване на учебната програма

Вижте всички статии

Материали за споделяне или отпечатване

Вижте всички статии

Допълнителни ресурси

Вижте всички статии