Как да помогнем?

Как изглеждат заданията от гледна точка на учениците?

Обновено

Учениците в твоите класове могат да виждат заданията, възложени им от теб, когато се впишат в тяхната начална страница в Кан Академия.

Ето как изглежда началната страница на учениците.

Student_s_View_of_Assignments.png

Учениците могат да виждат също така и техните минали задания.

Past_Mastery_Goals_on_Khan_Academy.png

Задания в мобилното приложение (само за ученици)

Към момента инструментите за учители още не са налични в мобилните приложения на Кан Академия; но учениците могат да изпълняват заданията си в приложенията. Заданията се показват в началната страница на учениците в мобилното приложение на Кан Академия.

Забележка: Напомни на учениците си, че трябва да ползват най-актуалната версия на приложението на Кан Академия, за да е сигурно, че ще виждат правилно заданията си.

mceclip1.png

mceclip0.png