How can we help?

Het Nederlandse/Vlaamse team - The Dutch/Flemish Team

Updated

Onder supervisie van onze Dutch Language advocate, Maarten Bruinsma, heeft een groot aantal vrijwilligers uit Nederland en België het lesmateriaal en de oefenopgaven behorende bij het rekencurriculum van de basisschool in het Nederlands vertaald. Tevens zijn de bijbehorende instructievideo’s ondertiteld. Deze vrijwilligers richten zich momenteel op het wiskunde voor de eerste klassen middelbare school.

Wij willen echter graag grote nieuwe stappen zetten. In het bijzonder willen we in eerste instantie de ongeveer 1000 instructievideo’s over rekenen opnieuw maken, om onze jonge gebruikers een naadloze ervaring te bieden. Daarvoor hebben we hulp nodig. Indien u wilt contribueren, of meer informatie zoekt over onze activiteiten, kunt u contact opnemen met Maarten (maarten@khanacademy.nl) of de website van de Stichting Khan Academy Nederland raadplegen (www.khanacademy.nl).

We danken alle vrijwilligers die hun tijd en energie hebben gestoken om de bestaande Nederlandse site (nl.khanacademy.org) mogelijk te maken. Graag zetten we de bijdragen in het licht van de vrijwilligers die de meeste woorden hebben bijgedragen, zoals in de onderstaande tabel getoond.

Bovendien willen we met name Yvonne Kleefkens en Timo van Drenth bedanken voor hun bijdragen aan de ondertiteling van de tutorials.

 

English translation:

Under the supervision of our Dutch Language Advocate, Maarten Bruinsma, a large number of volunteers from the Netherlands and Belgium have translated the math content of the primary school curriculum into Dutch. The corresponding tutorials have also been subtitled. These volunteers are currently focused on translating math content for the first years of secondary school.

However, we would like to take major new steps. In particular, we want, as a first step, to remake the 1000 or so instructional videos on math in order to provide a seamless experience for our young learners. However, we need help to achieve this. If you would like to contribute or seek more information about our activities, please contact Maarten (maarten@khanacademy.nl) or check the website of the Khan Academy Netherlands Foundation (www.khanacademy.nl).

 

We thank all the volunteers who have contributed their time and energy to make the current Dutch site (nl.khanacademy.org) possible. We would like to highlight the contributions of the volunteers who contributed the most words, as shown in the table below.

 

Naam/Name

Nr of words translated/Aantal woorden vertaald (as of 17-01-2021)

Maarten Bruinsma

2 236 000

Kishan Jainandunsing

545 000

Karel van Helden

210 000

Meseker Worku 

122 000

Elie de Brauwer

46 000

Thibo DV

41 000

Charlotte Koll

33 000

Marieke Willems

27 000

Timo van Drenth

25 000

Lianne Kamps

25 000

Ramon Onis

24 000

Roelof van IJken

22 000

MrsF

21 000

Huy Van Tan

20 000