How can we help?

Nhóm Việt Nam / The Vietnamese Team

Updated

At The Vietnam Foundation, we strive to improve the lives of Vietnamese people through education. After 12 years and a string of 3 successful non-profit educational projects, in 2020, we launched a project to translate Khan Academy's educational contents into Vietnamese, with the mission of bringing cost effective and scalable education to Vietnam. We aspire to transcend any obstacles that come between students and equality of opportunity in education by providing a free, online educational platform which facilitates students accessibility from anywhere. 

 

In pursuing this mission, we have been connecting and collaborating with young individuals and organizations with the same vision and calling for educational equity in Vietnam and around the globe. This shared vision has helped us to form a community full of passion and talent. Their contributions have built the momentum for the project to reach new milestones. 

 

We would like to express our gratitude to the hundreds of interns and volunteers, as well as the organizations that have aided Khan Academy in moving closer to the goal of bringing valuable online resources to students all over the country. To see the complete list of individuals and organizations who have contributed to this project, please visit The Vietnam Foundation’s website.

 

--

 

The Vietnam Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt thông qua giáo dục. Nối tiếp thành công của 3 dự án phi lợi nhuận trong 12 năm hoạt động, từ năm 2020, chúng tôi khởi động dự án Việt hoá các nội dung bài giảng của Khan Academy, nhằm thực thi sứ mệnh mang đến một nền tảng giáo dục miễn phí và chất lượng đến với tất cả học sinh Việt Nam. Chúng tôi mong muốn có thể xoá bỏ mọi rào cản, phá vỡ sự bất bình đẳng trong giáo dục thông qua việc mang đến một nền tảng học trực tuyến hoàn toàn miễn phí mà học sinh có thể truy cập từ bất kỳ đâu.

 

Để thực hiện sứ mệnh lớn lao này, chúng tôi đã có cơ hội kết nối và hợp tác với những bạn trẻ, những tổ chức có cùng tầm nhìn và sứ mệnh đem lại một nền giáo dục công bằng ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Sứ mệnh chung này đã giúp chúng tôi xây dựng được một cộng đồng đầy nhiệt huyết và tài năng. Những đóng góp không ngừng nghỉ của họ đã thúc đẩy dự án đạt được nhiều cột mốc đáng tự hào.Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng trăm bạn thực tập sinh và tình nguyện viên, cũng như tất cả những tổ chức đã và đang hỗ trợ dự án tiến gần hơn đến mục tiêu đem lại những tài nguyên trực tuyến đầy giá trị đến học sinh toàn quốc. Để xem danh sách đầy đủ những cá nhân và tổ chức đã đóng góp cho dự án, vui lòng truy cập trang web The Vietnam Foundation. 

 

The Vietnam Foundation: https://vnfoundation.org/

Khan Academy Vietnamese site / Khan Academy bản tiếng Việt: https://vi.khanacademy.org/

Contact us / Liên hệ với chúng tôi: kav.info@vnfoundation.org