How can we help?

Český tým / The Czech Team

Updated

Khanova skola is a Czech non-profit organization founded in 2012 with a mission of promoting free educational platform khanacademy.org. The main activity of Khanova skola is the localization of the platform and its content for use in Czech environment. Furthermore, Khanova skola has been active in promoting digital open educational resources and modern pedagogical methods.

Main activities of Khanova skola

 • Since 2012 Khanova skola has localized (translated into Czech): 
  • 1000 videos (plus more than 4000 subtitled videos),
  • 500 exercises in Czech at cs.khanacademy.org,
  • Khan Academy Mobile App for Android and iOS.
 • In Khanova skola’s existence, the organization has organized:
  • more than 15 translation marathons in cooperation with Czech universities, with volunteers subtitling educational videos from Khan Academy,
  • a competition “Umis ucit, ukaz se!” for creators of educational videos as a part of Google for education programme,
  • translation clubs at high schools,
  • workshops for video creators,
  • workshops about using Khan Academy and Khanova skola in class.

Khanova skola was supported by the foundation Nadace Unipetrol in order to translate Organic Chemistry content. 

The main sponsor of Khanova skola is Bakaláři Software.

The tremendous progress that the Khan Academy Czech version has made would not be possible without the contributions of these phenomenal translators, proofreaders, and video creators shown below.

                                                                                                                                                                               

Spolek Khanova škola vznikl v roce 2012 s cílem propagace a podpory bezplatného vzdělávacího webu khanacademy.org. Hlavní činností je lokalizace této platformy a jejího obsahu pro potřeby českého prostředí. V neposlední řadě se Khanova škola zasazuje o propagaci alternativních forem vzdělávání v českém prostředí.

Jaké jsou hlavní aktivity spolku

 • Od roku 2012 Khanova škola lokalizovala (přeložila do češtiny):
  • přes 1000 videí a další 4000 videí opatřila českými titulky,
  • přes 400 českých interaktivních cvičení,
  • mobilní aplikaci Khan Academy (iOS i Android).
 • Za dobu svého fungování spolek uspořádal: 
  • více než 15 překladatelských maratonů ve spolupráci s českými univerzitami (UK, ČVUT, VŠCHT, MU, UPOL), na kterých dobrovolníci titulkovali výuková videa Khan Academy,
  • soutěž “Umíš učit, ukaž se!” pro tvůrce výukových videí v rámci programu Google pro vzdělávání,
  • překladatelské kroužky na středních školách,
  • pravidelné workshopy pro zájemce o tvorbu výukových videí,
  • pravidelné workshopy i webináře o využití Khan Academy.

Překlad organické chemie podpořila Nadace Unipetrol.

Dlouhodobým sponzorem Khanovy školy je společnost Bakaláři. V roce 2020 se spolek Khanova škola stal partnerem společnosti Bakaláři v realizaci projektu “Khan Academy pro střední školy” s podporou ESF OPVVV MŠMT.

Překladatelé, korektoři a videotvůrci / Translators, proofreaders and video creators

Michaela Balvínová
Tereza Bautkinová
Matěj Bína
Veronika Brynychová
Tomáš Čapek
Lucie Davidová
Mikuláš Dítě
Lenka Fiřtová
Elena Gardianová
Andrea Hermanová
Anya Chalupová
Michaela Ježková
Otakar Jícha
David Kozák
Lenka Kočí
Michala Kreys
Marek Lisý
Adéla Marucová
Adéla Navrátilová
Milan Ončák
Erik Papík
Petr Ponížil
Zuzana Procházková
Daniel Randula
Olga Ryparová
Lucie Svobodová
Petr Synák
Eduard Šubert
Jiří Vančura
Alena Zikmundová
David Žárský

Administrativa a management / Admin and coordination team

Alena Vlachová
Daniel Hollas
Petra Jirůtková
Markéta Matějíčková
Martina Randulová