Как да помогнем?

Създаване и управление на задания

Вижте всички 6 статии

Разбиране на системата за майсторство на Khan Academy

Вижте всички 5 статии

Създаване и управление на цели за овладяване на курс и модул

Вижте всички 2 статии