Как да помогнем?

Ръководство за използване на инструмента за проследяване на напредъка на класа Канониада

Обновено

Инструментът за проследяване на успеха Канониада, на английски познат като LearnStorm, е любим инструмент на Кан Академия. Ние го подобрихме и сега е достъпен през цялата година и учителите във всички държави могат да го използват в класовете си!

Освен че ще е достъпен целогодишно за всички учители по света, инструментът Канониада сега регистрира кога учениците повишават нивото си във възложените им умения, а не просто колко задания са изпълнили. 

last_gif_forever.gif

По-долу следва ръководство за използването на този инструмент в работата на учителя:

Докато учениците работят по овладяване на уменията, които са им зададени в рамките на курсовете с Майсторство, напредъкът им се регистрира от инструмента Канониада. За възложените умения учениците трябва да постигнат ниво, по-високо от "Запознат", за да може напредъкът им да бъде регистриран от инструмента Канониада. 

За да види общия напредък на класа в инструмента, учителят трябва да щракне върху бутона Канониада в страницата на класа. След като щракне върху бутона “Проверка на напредъка”, се появява цветна анимация, която показва нарастващите пръстени.

 • Един кръг се запълва, след като бъде постигнат напредък, еквивалентен на повишаване на нивото на Майсторство с 1 единица на ученик, пропорционално на броя на учениците в класа
  • Например за клас от 26 ученици ще се запълни нов кръг, когато класът постигне 26 повишавания на нивото
 • Инструментът регистрира само повишаване на нивото над степен "Запознат"

Как да се използва инструментът Канониада

 • Отиди в Табло на учителя и избери клас 
  Обърни внимание, че това трябва да се направи през учителски профил в Кан Академия.
  Ако ти е необходимо, виж как можеш да си създадеш профил и как да създаваш класове
  create_class_sct.png

 • Създай задания или цели за Майсторство на курс за учениците си
  Обърни внимание: инструментът Канониада регистрира само напредъка, постигнат по зададени умения
  hc_screenshot_1.png
  Ако ти е необходимо, тук можеш да си припомниш как да добавяш ученици към даден клас, също така как да създаваш задания към учениците си и как да им възлагаш цели за Майсторство.

 • След като учениците в класа повишат нивото си на зададените им умения, избери менюто “Канониада” в страницата на класа
  mceclip0.png

 • Натисни бутона “Проверка на напредъка”
  Обърни внимание: анимацията се показва еднократно, така че направи проверката пред учениците си, за да е сигурно, че ще гледат, докато това се случва
  ls_hc_ss_3.png
 • Вижте заедно как пръстените нарастват и се радвайте на постигнатия успех.
  Колкото повече пръстени се запълнят, толкова по-интересни и изненадващи анимации ще наблюдавате!
  ls_hc_article_gif.gif
 • Имаш ли готовност да поставиш нова цел на класа си и да започне нов кръг на Канониада? Натисни бутона “Изчисти всички пръстени” в горния десен ъгъл на инструмента. След това потвърди рестартирането, като натиснеш синия бутон “Изчисти всички пръстени” от изскачащия прозорец.

  Обърни внимание на следните важни моменти: 

 • Когато на изскачащия прозорец се натисне синият бутон за потвърждение "Изчисти всички пръстени", това не оказва влияние върху напредъка на учениците, а изчиства само напредъка в инструмента Канониада. Пръстените не могат да бъдат възстановени след натискането на бутона "Изчисти всички пръстени" от изскачащия прозорец. 
 • Ако класът е записан в общо състезание на Кан Академия в България, организирано от Сдружение "Образование без раници", и натиснете бутона "Изчисти всички пръстени", тогава резултатът на класа в общото състезание ще стане нулаLS_reset_updated_spacing.gif

Често задавани въпроси

Какво е новото в Канониада?

 • Преди Канониада (LearnStorm) беше налична само в САЩ и регистрираше броя на заданията, изпълнени от учениците. Сега инструментът регистрира кога учениците са повишили с едно ниво Майсторството в зададените им умения
 • Сега инструментът е достъпен автоматично за използване през цялата година за всички класове в Кан Академия. Вече не е необходимо да записвате специално класовете в Канониада, за да го използвате. Достатъчно е да възлагате задания или цели за Майсторство и учениците да повишават нивото си по зададените умения. 
  • Когато локализацията на инструмента на български език завърши и той може пълноценно да се използва в България, "Образование без раници" ще организира състезание и за българските ученици. 
  • Очаквайте новини от нас!
  • За повече информация и актуални новини можете да следите и съответната страница на Образование без раници тук: 
 • Най-хубавата новина за тази година е, че Канониада вече е достъпна за учителите от всички държави
 • Записването за информация за програмата и за участие става на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOz1drBIobGbo8UMQH32FykgS-venkuB8m4fbKo4yNWTGNcA/viewform !

Ограничен ли е броят на пръстените, които могат да бъдат спечелени? 

Броят на пръстените, които могат да бъдат спечелени, е неограничен. Прогресът може да бъде регистриран до безкрай.

Напредъкът по кое съдържание се отчита от инструмента Канониада? 

Когато учениците правят зададените им тестове, упражнения и тестове на раздели от курсовете с Майсторство, всички нива на Майсторство, постигнати от тях при изпълнение на тези задания, ще бъдат регистрирани от инструмента Канониада. Гледането на възложени видео уроци и запознаването с възложени статии не води до повишение на нивото за Майсторство и по тази причина не се отчита от инструмента. 

Уменията се повишават при решаване на Предизвикателство за курс или Предизвикателство за Майсторство в преследване на зададена цел за Майсторство, които се регистрират от инструмента за проследяване на успеха. 

Всички ученици в класа ли трябва да ги завършат, за да се прибави нов пръстен? 

Не, напредъкът се отчита общо за класа, което означава, че не е задължително всеки ученик да повиши нивото си за дадено умение, за да бъде запълнен нов пръстен. 

Пръстените нарастват с всяко повишаване на нивото за Майсторство за зададените умения, което постига някой ученик от класа.

Някакви допълнителни идеи как мога да използвам Канониада с учениците си?

Разбира се! За повече идеи как да определяте цели и да празнувате постигането им с помощта на Канониада виж следната статия, която съдържа предложения за използване на инструмента от други учители.

Защо инструментът за проследяване на успеха на класа Канониада носи означението "Beta"? 

Тъй като актуализираната версия на инструмента Канониада е съвсем нова, тя все още е бета версия и ще остане така през учебната 2022-2023 година. Това означава, че активно събираме коментари и препоръки от учителите, за да можем да я подобрим максимално. Означението "Beta" ще бъде свалено в края на учебната 2022-2023 г.


Имаш още въпроси? Свържи се с екипа по поддръжката на Кан Академия или пиши до екипа на "Образование без раници" на hi@obr.education. С радост ще помогнем!

 

Допълнителни ресурси: