Как да помогнем?

Какво представляват нивата на Майсторство в Кан Академия?

Обновено

Мисията на Кан Академия е да предлага безплатно образование на световно ниво на всекиго и навсякъде. Ключов момент в реализирането на нашата мисия е ученето до постигане на Майсторство.
Нашата система за Майсторство е на разположение на учениците, учителите, училищните и регионалните администрации.

По-долу са описани нивата на Майсторство, които всеки ученик може да постигне в Кан Академия:

Пробвано

  • Учениците са отговорили вярно на по-малко от 70% от въпросите в дадено упражнение.
  • или учениците са били на ниво Незапочнато, или са били на ниво Запознат и в тест върху различни умения не са успели да отговорят вярно на въпроси, свързани с дадено умение. 

Запознат

  • Учениците са завършили дадено упражнение, като са дали верни отговори на 70%-99% от въпросите.
  • Или учениците са били на ниво Пробвано или Незапочнато и в тест върху различни умения са отговорили вярно на въпросите, свързани с даденото умение. 
  • Или учениците са били на ниво Напреднал и са отговорили грешно на въпрос, свързан с даденото умение.

Напреднал

  • Учениците са завършили дадено упражнение със 100% верни отговори на всички въпроси.
  • Или учениците вече са били на ниво Запознат и в тест върху различни умения са отговорили вярно на въпрос, свързан с даденото умение. 
  • Или учениците са били на ниво Майстор и са отговорили неправилно на въпрос върху даденото умение.

Майстор

  • Учениците са били на ниво Напреднал и в тест върху различни умения са отговорили вярно на въпрос, свързан с даденото умение. 

Незапочнато

  • Учениците все още не са работили върху даденото умение.

 

Следващото изображение показва обобщение на гореописаните нива и може да бъде намерено в Отчета за напредък по умения:

mastery_levels.png

Допълнителни ресурси: