Как да помогнем?

Учениците ми се присъединиха към класа, но не го виждат, както и не виждат никое от заданията ми. Как да им помогна?

Обновено

Ако учениците ти са се присъединили успешно към класа, но не го виждат в тяхната Стартова страница за учене, опитай да възложиш ново задание или редактирай съществуващо, за да ги добавиш като новоприсъединили се ученици, като им напомни да презаредят страницата си, след като се върнат в Стартовата си страница за учене.

Класовете не могат да бъдат видени от учениците, докато нямат възложено задание или цел за майсторство в този клас. Затова се увери, че те имат възложено задание (и са презаредили тяхната Стартова страница за учене, след като им е било възложено). След това класовете трябва да се виждат по обичайния начин.