Как да помогнем?

Промени в Таблото на родителя през 2020

Обновено

Ролята на родителите е ключова за ученето на децата им в Кан Академия. Преди да преминем към официалното обявление на новия вид на Таблото на родителя (виж повече подробности по-долу!), бихме искали да споделим и някои истории от родители относно това как те използват Кан Академия със своите деца.

Както вече споменахме, през март 2020 ще обновим родителското табло! Новото табло е опростено, но все още предлага възможността да се свържеш с децата си, да редактираш настройките им и да следиш напредъка им.

Когато влезеш в профила си, ще видиш тази нова страница и децата ти ще се появят тук:

New_Parent_Dashboard_Home.png

Създаване на детски профили

Можеш да добавяш ново дете, като от Таблото на родителя избереш Добавяне на дете. (Можеш да го сториш и от страницата с Настройки).

Add_a_Child_Button_in_the_New_Parent_Dashboard.png

След това ще те пренасочим към страницата, от която можеш да създадеш профил на детето си.

Create_New_Child_Account_in_New_Parent_Dashboard.png

Преглед на напредък и управление на настройки

Щракни върху името на детето си, за да видиш неговите профил и напредък. 

Managing_a_Child_in_the_New_Parent_Dashboard.png

Ето как ще изглежда страницата с напредък на детето:

Child_Progress_in_the_New_Parent_Dashboard.png

Редактиране на настройки

Ако детето ти е под 13 години, от Табло на родителя можеш също така да избереш Редактиране на настройки, за да направиш промени в профила на детето си. Ако детето ти има навършени 13 г., ще може само да променя настройките си. 

Edit_Child_Settings_in_the_New_Parent_Dashboard.png

Как изглеждат настройките при деца под 13 г.:

Under_13_Child_Settings.png

Как изглеждат настройките при деца, навършили 13 г.:

Over_13_Child_Settings.png

Навигиране до Таблото на родителя

Винаги можеш да стигнеш до Таблото на родителя, като щракнеш върху името си в горния десен ъгъл на страницата и избереш "Табло на родителя". Можеш да го отвориш и като щракнеш върху логото на Кан Академия, което се намира в горната централна част на екрана.

Navigating_to_Parent_Dashboard.png

Надяваме се, че новият вид на родителското табло ще ти хареса. Ако имаш въпроси или коментари, можеш да се свържеш с нас оттук.