Как да помогнем?

Какво представляват предизвикателствата за майсторство в системата за майсторство на курс?

Обновено

Получихме отзиви от учителите, че биха желали сайтът да предлага повече възможности учениците им да преговарят вече учени умения, а не да ги отмятат веднъж завинаги като "научени".

Предизвикателствата за майсторство предлагат възможността за преговор и упражнения на вече практикувани умения. ​Изследвания показват, че периодичният преговор на умения от различни уроци през определени интервали от време играе ключова роля в способността на учениците да помнят наученото, без да го забравят.

Предизвикателствата за майсторство предлагат на учениците възможността да преговарят и упражняват умения, които вече са практикувани в рамките на курса. Това е още един начин за учениците да променят нивото си на майсторство за вече упражнявани умения, освен чрез решаване на тестове за раздела и предизвикателства за курс.

Забележка: Може би си спомняш, че в мисиите също имаше предизвикателства за майсторство; въпреки че предизвикателствата в новата система за майсторство работят по различен начин, те също осигуряват на учениците възможност за периодичен преговор.

Предизвикателствата за майсторство не са винаги налични за учениците; те се появяват при следните условия:

  • Когато поне 3 умения са на ниво “Запознат”
  • Когато поне 1 умение от даден курс е на ниво “Напреднал” и
  • Когато са изминали повече от 12 часа, откакто ученикът е започнал да решава задачите от предизвикателството за майсторство (или ако ученикът не е започвал такова).

Когато бъдат активирани, предизвикателствата за майсторство се появяват на началната страница на курсовете с налично майсторство.

Забележка: С времето планираме да добавим предизвикателства за майсторство към всички курсове с налично майсторство. Но засега този тип предизвикателства ще са налични само в курсовете по математика.

Mastery_Challenge_on_the_Course_Page.png

Предизвикателствата за майсторство винаги се състоят от 6 въпроса, които покриват 3 умения. Те са съобразени с напредъка на конкретния ученик и му помагат да преговаря умения, които са упражнявани в рамките на целия курс.

Уменията и въпросите се генерират в зависимост от изминалото време, откакто конкретният ученик е упражнявал даденото умение, както и от нивото на майсторство на ученика за умението.

Едно предизвикателство за майсторство обхваща общо 3 умения, по 2 въпроса за умение:

  • Ако ученикът отговори и на двата въпроса правилно, ще повиши нивото си за умението.
  • Ако ученикът сбърка и двата въпроса, ще понижи нивото си за това умение.
  • Ако ученикът отговори вярно на единия въпрос, а на другия грешно, нивото му за това умение ще остане същото.

Mastery_Challenge_EOT_Card.png

Въпросите в тези преговорни предизвикателства са на случаен принцип, следователно учениците отговарят на въпросите в разбъркан ред.

Не е нужно учениците да завършат предизвикателството за майсторство на едно сядане; веднъж след като започнат да решават задачите, те имат 12 часа да приключат с всички 6 въпроса. Ако не го завършат, след 12 часа предизвикателството ще се обнови с нови въпроси, въз основа на текущия ученически напредък.

mceclip0.png