Как да помогнем?

Защо отчетите от секцията Преглед на активностите и индивидуалните справки за учениците показват различни стойности за минутите?

Обновено

Учителите може да забележат, че данните за даден ученик в доклада за активността се различават от тези в индивидуалната справка за ученика. Причината за това е, че докладът за активността се отнася за конкретен клас и включва само времето за учене, което ученикът е натрупал след присъединяването си към този клас. След като ученикът се присъедини към даден клас обаче, се изчислява времето, отделено за всички учебни материали, а не само за възложените конкретно в рамките на този клас.

overview.png

От друга страна, индивидуалната справка за ученика, която може да бъде получена, когато се щракне върху неговото име, включва минутите за учене, които ученикът е натрупал преди присъединяването си към дадения клас. Следователно е твърде вероятно тази индивидуална справка да съдържа повече минути. Обърни внимание, че при използване на филтър за тип съдържание, не се показват минутите за учене и за упражнения.

Учениците имат достъп само до своите индивидуални справки, така че те виждат тези стойности, които може да не съвпадат с данните в доклада за активността.

dave_activity_log.png

Важно е да се отбележи, че докладът за активността включва минутите във всички теми, а не само тези върху материала в дадения клас. В индивидуалната справка на ученика може да се използва филтър за съдържанието и вида активност, както е показано по-горе.