Как да помогнем?

Как да видя представянето и напредъка на учениците си?

Обновено

Можеш да следиш ученическата работа и напредък и за стандартните задания, и за възложените цели за майсторство.

Справки за възложени задачи

Можеш да видиш отчета от заданията за всеки ученик, като щракнеш върху Резултати под Задания от панела вляво. 

image__1_.png

Ако искаш да видиш представянето на един ученик върху конкретно задание, щракни върху резултата от заданието.

Ако искаш да видиш представянето на конкретен ученик върху всички задания, щракни върху името на ученика.

Report_by_Student.png

За да видиш представянето на друг ученик, можеш да избереш друг ученик от класа си от падащото меню под  Смени ученика.

skitch__1_.jpg

Ако те интересува конкретен период, използвай филтъра, който ти позволява да подреждаш заданията по краен срок. Това ще ти е от полза, ако например оценяваш веднъж седмично учениците, на база представянията им в справките.

Score_Report_by_Time.png

Справка за напредък в майсторство

От справката за напредък в майсторство можеш да следиш напредъка на учениците си в целите им за майсторство за курс, за да видиш как се справя класът като цяло.

skitch__2_.jpg

Учителят вижда колко процента е постигнал всеки ученик при работата си върху своята цел за майсторство (точките за майсторство, спечелени към настоящия момент, разделени на общия брой възможни точки за майсторство за конкретния курс). Учителят също така може да види от диаграмата как се справя класът като цяло с напредъка към целта.

В горната част на екрана се вижда напредъкът в проценти на всеки ученик от класа (1), а стълбовидната диаграма показва разпределението на напредъка в майсторство за класа (2).

Кръг над диаграмата показва медианата на класа за цялостния напредък в майсторство (3).

Student_Mastery_Percentages_in_Progress_Report.png

Медианата позволява на учителите с лекота да проследяват напредъка на класа. Когато отидеш с мишката над някой от стълбовете от диаграмите, ще видиш кои ученици попадат в конкретната категория. Учителите могат също така да скрият учениците - това им позволява да показват пред класа или пред външни хора цялостния напредък в целите за майсторство, запазвайки поверителността на учениците.

Mastery_Progress_by_Student_Number.png

Под общия напредък за целия курс ще видиш и напредъка за отделните раздели в курса. За да видиш повече подробности за напредъка по раздел, избери раздел, като щракнеш върху името му или върху стълбовидната диаграма.

Mastery_Progress_by_Unit.png

От страницата за напредъка за конкретния раздел можеш да видиш цялостния напредък по ученици, както и разпределението за класа на стълбовидна диаграма (1).

Можеш също така да видиш напредъка за всяко индивидуално умение в раздела (2).

Mastery_Progress_by_Individual_Unit.png

Щракни върху конкретно умение и под него ще ти се отвори повече информация, която ще ти покаже нивото на майсторство, постигнато от всеки ученик. Можеш да отвориш едновременно няколко умения.

Mastery_Progress_by_Skill.png