Как да помогнем?

Как мога да следя напредъка в майсторство на своите ученици?

Обновено

1: От Табло на учителя избери класа, чийто напредък в майсторство искаш да провериш.

Class_Tab_with_2_Classes.png

2: Когато ти се отвори страницата с класа, избери Напредък от левия панел под Майсторство за курс.

skitch__2_.jpg

3: В горната част на екрана се вижда напредъкът в проценти на всеки ученик от класа (1), а стълбовидната диаграма показва разпределението на напредъка в майсторство за класа (2).

Кръг над диаграмата показва медианата на класа за цялостния напредък в майсторство (3).

Student_Mastery_Percentages_in_Progress_Report.png

4: Под общия напредък за целия курс ще видиш и напредъка за отделните раздели в курса. За да видиш повече подробности за напредъка по раздел, избери раздел, като щракнеш върху името му или върху стълбовидната диаграма.

Mastery_Progress_by_Unit.png

5: От страницата за напредъка за конкретния раздел можеш да видиш цялостния напредък по ученици, както и разпределението за класа на стълбовидна диаграма (1).

Можеш също така да видиш напредъка за всяко индивидуално умение в раздела (2).

Mastery_Progress_by_Individual_Unit.png

6: Щракни върху конкретно умение и под него ще ти се отвори повече информация, която ще ти покаже нивото на майсторство, постигнато от всеки ученик. Можеш да отвориш едновременно няколко умения.

Mastery_Progress_by_Skill.png

7: За да възложиш конкретно умение на ученик, щракни върху бутона Възложи, който се намира вляво от избраното умение.

Assign_Goal_from_Progress_Report.png

8: Ще ти изскочи прозорец, откъдето ще можеш да избереш на кои класове и ученици да възложиш умението, както и да посочиш краен срок за работа.

Assign_Mastery_Goal_Modal.png