Как да помогнем?

Как да използвам доклада за напредък в майсторство за курс?

Обновено

Можещ да следиш напредъка на учениците в усвояването на конкретен курс, за да видиш как се справя класът като цяло.

skitch__2_.jpg

Учителят вижда колко процента е постигнал всеки ученик при работата си върху своята цел за майсторство (точките за майсторство, спечелени към настоящия момент, разделени на общия брой възможни точки за майсторство за конкретния курс). Учителят също така може да види от диаграмата как се справя класът като цяло с напредъка към целта.

Медианата позволява на учителите с лекота да проследяват напредъка на класа. Когато отидеш с мишката над някой от стълбовете от диаграмите, ще видиш кои ученици попадат в конкретната категория. Учителите могат също така да скрият учениците - това им позволява да показват пред класа или пред външни хора цялостния напредък в целите за майсторство, запазвайки поверителността на учениците. 

Mastery_Progress_by_Student_Number.png
Когато разглеждат в детайли конкретен раздел, учителите виждат напредъка в майсторство за този раздел. (процентът се изчислява като натрупаните до момента от учениците точки за майсторство в раздела се разделят на общия брой точки за майсторство, налични в раздела.) 

Учителите и тук, както и на ниво курс, имат достъп до стълбовидна диаграма, която визуализира напредъка на класа, и могат да скрият имената на учениците, ако искат да прожектират страницата пред външни хора. Ако учителите искат да разгледат подробно индивидуалните умения и да преценят на кои да наблегнат в час, могат да видят всички свързани умения и ученически напредък за конкретното умение. Под диаграмите на раздела се вижда разбивка с представянето на учениците върху конкретни умения от раздела.

Във всеки един момент можеш да окуражиш учениците да работят върху конкретен раздел! Възложи раздела на целия клас, група от класа или на отделни ученици от страницата с напредъка, за да получиш представа как се справят и на база на тази информация да възложиш на учениците да работят върху конкретни умения. Кан Академия спомага за мотивацията на учениците, като им генерира предложения върху какво да работят след това, и по този начин им предлага и ясна учебна пътека, по която да напредват през курса.

Assign_Goal_from_Progress_Report.png

За повече информация относно системата ни за майсторство прочети тази статия.

Имай предвид, че продължаваме да подобряваме тези функционалности през следващите дни и седмици, така че ще обновяваме и тази статия, за да отразява всички настъпили промени!