Как да помогнем?

Как от таблото на учителя да добавя нови ученици към свой клас?

Обновено

След като създадеш клас от таблото на учителя, вероятно ще искаш да включиш в него ученици.

За да добавиш нов ученик към някой свой клас: 

  1. Увери се, че си в своето Табло на учителя. Можеш да го отвориш, като щракнеш върху името си в горния десен ъгъл на екрана и избереш Табло на учителя от падащото меню.
  2. За да добавиш ученик към клас, щракни върху името на класа. Screenshot_071019_091355_AM.jpg
  3. Отиди на Ученици под Администриране в левия панел.
  4. От списъка с ученици избери Добавяне на нови ученици. 

Add_New_Students_on_the_Students_Page.png

Ще се отвори прозорец с различни варианти за добавяне на ученици. Последвай инструкциите и добави своите ученици към класа, като а) ги поканиш от Класната стая на Google, б) им споделиш връзка за присъединяване/код към класа или в) създадеш техните профили.

Add_new_students_modal.png