Как да помогнем?

Какво мога да правя от страницата с класове?

Обновено

От секция Класове в Табло на учителя можеш да видиш всички свои класове, да влезеш в страницата за управление на всеки клас, както и да добавяш нов клас.

Classes_Tab_in_Teachers_Dashboard.png

След като щракнеш върху името на даден клас, системата автоматично ще ти отвори страницата със Задания, откъдето ще можеш да видиш всички налични задания за избрания клас.

Assign_Page__with_new_Class_Switcher_.png

В левия панел ще се виждат още следните секции: Майсторство за курс, Активност, Ученици и Настройки.

Siderbard__with_new_Class_Switcher_.png

Секции в страницата на класа

От Ученици можеш да видиш всички ученици, записани в класа ти. Оттук можеш да управляваш списъка с ученици.

Student_Rost__with_new_Class_Switcher_.png

От Настройки можеш: 

  • да промениш името на класа,
  • да изтриеш класа, 
  • да промениш съдържанието с курсове на класа, 
  • да избереш да готвиш класа за SAT, 
  • да синхронизираш класа с Класна стая на Google,
  • да се абонираш към седмично обобщение на свършеното от класа.

Settings_Page__with_new_Class_Switcher_.png

Забележка: Ако си учител по математика, който използва с учениците си мисии, имаш достъп до допълнителни отчети в секция Напредък.