Как да помогнем?

Как учениците ми могат да започнат работа в Кан Академия?

Обновено
Знаем колко полезно е за учителя да познава задълбочено опита на учениците си при използване на учебните ресурси, включително и на Кан Академия. Ще ти покажем какво точно виждат учениците ти, когато ползват Кан Академия.
 

Първи стъпки

Учениците могат да се впишат, като си създадат профил на https://bg.khanacademy.org.
Първо ученикът избира курсовете, които иска да изучава.
 
 
След това ученикът избира една или няколко теми, които да изучава в Кан Академия. Този ученик например е избрал Гимназиална геометрия и Математика за 8-и клас по българската учебна програма.
 
 
След като направи своя избор, ученикът има достъп до своята персонализирана начална страница, в която са показани избраните теми/предмети.
 
My_Courses_on_Khsn_Academy.png
 
Ученикът може да отиде в менюто Учители и да се присъедини към класа на своя учител, като въведе или имейла на учителя, или кода на класа.
 
My_Teachers_and_Coaches_on_Khan_Academy.png
 

Как ученикът вижда заданията и ги изпълнява

Когато учителите възлагат задания, ученикът може да ги види на началната си страница, както и в менюто Задания.