Как да помогнем?

Как да използвам индивидуалните ученически справки и докладите от секцията Преглед на активностите?

Обновено

През лятото на 2019 г. екипът на Кан Академия основно преработи една от най-важните "валути" на нашата система - времето за учене - за да направи измерването му по-последователно и точно. Новата дефиниция на време за учене се използва за всички нови отчети за учители и ученици. В резултат на това някои отчети, които използват стария начин на измерване на времето за учене вече не са актуални. Целта на тази статия е да опишем кои отчети вече не са налични, и как можеш да използваш новите отчети, за да подпомагаш твоите ученици.

Забележка: Можеш да проверяваш данните за учениците за период до септември 2017.

Индивидуални отчети с данни за ученическата активност

Когато щракнеш върху името на конкретен ученик, ще ти се отвори индивидуалният му отчет, в който ще можеш да видиш колко минути се е упражнявал, колко време общо е прекарал в учене, както и списък с различните дейности, които е извършил на сайта. Дейностите в списъка могат да се подреждат по период, съдържание и тип. Нашият нов универсален начин за измерване на учебното време не отчита времето, в което учениците просто са навигирали из сайта, или са прекарали на страници, несвързани с учебния процес, като например профилната страница. Така ще имаш още по-точна представа колко време учениците ти действително учат на сайта.

mceclip2.png

Учениците също имат достъп до тези данни. За целта трябва да отворят началната страница за учене и да отидат на Напредък.

Преглед на активностите

Страницата Преглед на активностите ти показва учениците в даден клас, общото време, което са прекарали на сайта в учене, подобрените умения, както и уменията, в които не са постигнали напредък.

mceclip0.png

Промени в нивото на майсторство

Когато избереш конкретен ученик, можеш да видиш всички извършени от него дейности и как те са се отразили на нивото му на майсторство. Решаването на упражнения, междинни тестове, тестове за раздела и предизвикателства за курс водят до промени в нивото на майсторство на учениците. При упражненията промяна настъпва за конкретното умение, което даденото упражнение тества. При тестовете и предизвикателствата обикновено се наблюдава промяна в нивото на майсторство за повече умения, тъй като включват различни упражнения, тестващи различни умения..

Понякога тестовете за раздел и предизвикателствата за курс в Кан Академия включват умения, които стъпват на други, предхождащи ги умения. Когато учениците се срещнат и изпълнят тези умения, това повлиява и на нивото на майсторство за тези предходни умения. Ето защо понякога може би ще видиш ученик, който е повишил или понижил нивото си по повече умения, отколкото предполага конкретния тест или предизвикателство за курс.

mceclip3.png

Screen_Shot_2019-09-13_at_7.46.12_PM.png

 

Налични отчети

Следните отчети са налични:

Справка за майсторство за курс, която съдържа диаграма със стълбове, която описва напредъка на класа и на отделните ученици:

Screen_Shot_2019-09-17_at_5.37.54_PM.png

Справка за резултатите от задания:

assignment_scores.png

Отчети за индивидуални задания:

Screen_Shot_2019-09-17_at_5.40.15_PM.png

Предлагаме нов отчет, който представяме с удоволствие: Отчет за уменията на класа! Разгледай тази статия, където се обяснява как можеш да го използваш с твоите ученици и твоите класове.

Screenshot_063020_101318_AM.jpg