Как да помогнем?

Как мога да премахна ученици от моя клас?

Обновено

Въпреки че учителят може да премахне ученик напълно от списъка си с ученици и от даден клас (включително и от заданията към този клас), възможно е ученикът да бъде изваден само от класа, но не и от списъка с ученици на учителя. 

Чрез функцията Премахни от класа учителят може да извади даден ученик от класа, но връзката учител/ученик да остане активна. По този начин учителят пак ще вижда ученика в страницата Ученици, и ако иска да го добави към друг клас, това може да стане много лесно. 

За да премахнеш ученик от даден клас:

  1. Влез в твоето Табло на учителя. Това може да стане, като кликнеш върху твоето име в горния десен ъгъл на екрана и избереш Табло на учителя от падащото меню.
  2. Избери класа, от който искаш да премахнеш ученици.
  3. Избери Ученици в раздела Администриране в лявата лента.

Select_Students_in_Student_Roster.png

  1. Постави знак в полето отдясно до името на ученика, който искаш да премахнеш от класа. 
  2. Избери стрелката отдясно на думата Действия горе вдясно на списъка с учениците.
  3. Избери Премахни от класа.

Remove_Student_from_Class.png