Как да помогнем?

Учене до майсторство, от Сал Кан

Обновено

Какво е учене до майсторство?

Учителите знаят, че учениците в класа са на различни нива и индивидуалният подход може само да им е от полза. Това важи в още по-голяма степен, когато в класа има много ученици с натрупани пропуски в знанията. Затова не е случайно, че в различните програми за учители като най-добра практика се препоръчва именно диференцираният подход на обучение.

Ученето до майсторство просто означава учениците да продължат да работят върху дадено умение или концепция, докато не ги овладеят напълно. Едно умение е овладяно, когато ученикът покаже, че може успешно да завърши задача или дейност, която изисква от него да използва умението. 

В Кан Академия предлагаме персонализирана учебна система, която се основава на ученето до майсторство. Подкрепяме учениците и ги предизвикваме да развиват различни умения. Системата за майсторство на Кан Академия дава на учители като теб възможността да помогнат на учениците си да учат до пълно усвояване на материала, като същевременно се вписва в седмичните ти учебни задължения и ти освобождава повече време.

Как да започна?

Задай на учениците цел за майсторство на курс, съобразена с тяхното индивидуално ниво. 

Задаването на цел е проста, еднократна стъпка. И след това винаги когато учениците ти имат време за самостоятелна работа, ще разполагат с дългосрочна цел, върху която ще работят с месеци - усвояването на един курс включва концепции и упражнения за цяла учебна година . 

  • Ученици, които редовно изкарват слаби оценки и не се справят с материала: Вероятно имат значителни пропуски в знанията си, затова препоръчваме да им възложиш цел за майсторство за клас с 2 до 3 години назад спрямо текущия клас. Тоест ако са 9-и клас, възложи им цел за майсторство за 7-и или 6-и клас. 
  • Ученици, които изкарват редовно ниски до средни оценки: Те също вероятно имат значителни пропуски, така че и за тях препоръчваме цел за майсторство за клас с 1 до 2 години назад спрямо текущия клас.
  • Ученици с добри оценки: Тези ученици вероятно имат дребни пропуски и ще им е полезно да си преговорят предходен материал. Препоръчваме да им възложиш цел за майсторство за предходната година.
  • Ученици с много добри и отлични оценки: Препоръчваме цел за майсторство за текущия клас. 
  • Ако все още не знаеш нивото на ученика, възложи му цел за майсторство за текущия клас, а след като го опознаеш по-добре, ще можеш да промениш целта при нужда.

Възможно е учениците вече да владеят добре част от материала, обхванат от техните цели за майсторство. В тези случаи могат да ускорят процеса, като работят направо върху предизвикателствата за курс или тестовете за раздела.

Окуражи учениците си да работят поне по 45 минути седмично над своите цели за майсторство. В идеалния случай можеш да посветиш един учебен час в седмицата на тази дейност. Отделянето на време в час специално за работа върху целите за майсторство осигурява на учениците среда, в която могат да получат подкрепа от теб и от съучениците си. 

Можеш да използваш и учителските доклади на Кан Академия, за да следиш как напредват учениците ти и да набележиш местата, които ги затрудняват.

След като въведеш в класовете си ученето до майсторство, това не само ще ускори процеса по усвояване на материала, но също и ще помогне на учениците ти да изградят увереност в собствените умения. А това е нещо, което остава за цял живот!

За допълнителна информация виж тези статии:

Какво представляват майсторството за курс и майсторството за раздел? 

Как да възложа цел за майсторство на курс?

Как да използвам доклада за майсторство за курс?