Как да помогнем?

Как мога да задавам и да виждам Цели за майсторство?

Обновено

Мисията на Кан Академия е да предоставя безплатно образование на световно ниво на всеки и навсякъде. За да осъществи своята мисия, екипът на Кан Академия разработва системата за Майсторство, която проследява напредъка на учениците по всички предмети, с всички устройства, които ползват, в продължение на дълъг период от време и на много езици. За повече информация за това какво представлява системата за Майсторство за курс или за раздел от гледна точка на учениците, включително твоите ученици, виж тази статия

Забележка: Въпреки че Предизвикателството за курс може да помогне на ученика в постигане на Майсторство за курс, Предизвикателството за курс не може да бъде възлагано.

За да зададеш задачи за Майсторство за курс (наричани още Цели):

 1. Избери курса, който искаш да преподаваш .
 2. Избери Възлагане в подменюто Майсторство за курс в лявата странична лента.
 3. Избери Създай цел за майсторство за курс.
  skitch__3_.jpg
 4. Въведи желания предмет, учениците и крайния срок и щракни върху Създай цел.
  Create_goal.png
 5. Ще получиш потвърждение за поставената цел.
  Placement__5_.png

 

Подобно на заданията, възложените цели за майсторство имат краен срок. Когато задаваш цели за майсторство, те ще се появят в началните страници на учениците ти и в менюто за задания.

Забележка: По подразбиране, сроковете на възложените цели за майсторство са 6 месеца от датата им на създаване. Mastery_Goal_Assignments_on_Khan_Academy.png

 

 

Учениците могат да работят в Кан Академия и да събират точки за майсторство, когато повишат нивото си в дадено умение или раздел. Ще получават напомняния да преминат към следващия свързан материал, след като завършат някой раздел. За повече информация за разделите за майсторство виж тази статия.


Можеш да проследяваш напредъка на учениците на ниво клас, за да видиш как се справят като група.

Course_Mastery_Progress_Report_in_Teacher_Dashboard.png

Процентът майсторство се вижда в горния край на страницата (броят натрупани точки за майсторство към общия брой възможни точки в този раздел ), като е възможно да се скрият имената и напредъкът да се разглежда анонимно. 

Показваме медианата на резултатите на учениците, за да може лесно учителят да проследява работата на целия клас. Когато мишката се постави над даден стълб, се показват имената на учениците, които попадат в тази група. 

Mastery_Progress_by_Student_Number.png

Когато щракнеш върху Майсторство за раздел или  напредък за майсторство за този конкретен раздел (процент на база на общите точки за майсторство в този раздел към общия брой точки за майсторство в него). Подобно на майсторството за курс, тук има диаграма със стълбове, която показва напредъка на класа, а имената на учениците също могат да бъдат скрити и резултатите да бъдат анонимни. Ако искаш да разгледаш по-подробно индивидуалните умения, за да определиш върху какво да се насочиш в работата с класа, можеш да видиш индивидуалния напредък на всеки ученик в усвояване на даденото умение. Под диаграмите можеш да видиш разбивка на това как се справят учениците с конкретните умения в дадения раздел.

Можеш да насърчиш учениците си да постигнат майсторство в конкретен раздел по всяко време! Можеш да задаваш упражнения или други материали на целия клас, на група ученици или на отделен ученик директно от страницата за напредък.


За повече информация за системата за майсторство виж тази статия.

Също така имай предвид, че непрекъснато подобряваме новите функционалности и ще публикуваме актуална информация за промените!