Как да помогнем?

Какво мога да правя на страницата Ученици?

Обновено

От Таблото на учителя, на страницата Ученици, можеш да виждаш списък на всички ученици, на които преподаваш, и които са в твоя(ите) клас(ове) в момента. 

В тази страница можеш:

  • да добавяш нови ученици,
  • да добавяш съществуващи ученици към класове и 
  • да престанеш да бъдеш учител на ученици. 

Обърни внимание, че някои ученици може да не са присъединени още към класове, така че ако разглеждаш списъка с ученици в страницата на някой клас и не намираш някой ученик, тогава трябва да провериш в страницата Ученици от Таблото на учителя, за да видиш дали ги обучаваш и да ги добавиш към класа.

Забележка: Ако преподаваш на няколкостотин ученици, стабилността и ефективността на твоя профил може да бъде нарушена. Ако възнамеряваш да преподаваш на стотици или хиляди ученици, препоръчваме създаването на няколко профила.

Screenshot_071019_084552_AM.jpg