Как да помогнем?

С кои курсове може да се учи до постигане на майсторство?

Обновено

В Кан Академия учителите могат да възлагат на учениците цял курс, който да овладеят. В статията, насочена към учители, Какво представлява ученето до майсторство? ще получиш подробни нагледни инструкции как да започнеш.

Системата за майсторство е налична за всички курсове в Кан Академия с необходимия брой упражнения и тестове. И по-конкретно, системата за майсторство е налична за:

 • Природонаучни дисциплини: AP Физика 1, гимназиална биология (все още на английски език) и 7-и, 9-и и 11-и клас по българските учебни програми по физика
 • Хуманитарни дисциплини: Управление и политика на САЩ, Граматика, История на САЩ (всички курсове се предлагат само на английски език) 
 • Икономически дисциплини: AP Макроикономика, AP Микроикономика (на английски език)
 • Информатиката: AP Принципи на компютърните науки (на английски език)
 • 6-8 клас по индийската учебна програма по математика

А ето и пълен списък с курсовете по математика с активирано майсторство:

 • Българските класове по математика: предучилищна математика и класовете от 1-ви до 10-и
 • Математика за детска градина (САЩ)
 • 1. клас (САЩ)
 • 2. клас (САЩ)
 • 3. клас (САЩ)
 • 4. клас (САЩ) 
 • 5. клас (САЩ)
 • 6. клас (САЩ)
 • 7. клас (САЩ)
 • 8. клас (САЩ)
 • 6-8 клас (САЩ, по програмата Илюстративна математика, на английски))
 • 3-8 клас математика (по програмата Eureka, на английски)
 • Основи на математика за 3-8 клас (Eureka, на английски)
 • Eureka Math-aligned за Алгебра 1 и 2, Геометрия, Въведение в математическия анализ (Eureka, на английски) 
 • Начална математика
 • Аритметика
 • Въведение в алгебрата
 • Математически анализ 1 и 2
 • Диференциално смятане
 • Интегрално смятане (засега на английски, в процес на превод)
 • Интегрирана математика 1, 2 и 3 (САЩ, на английски)
 • Основи на алгебрата
 • Алгебра 1 и 2
 • Геометрия
 • Основи на геометрията
 • Тригонометрия
 • Въведение в математическия анализ
 • Статистика и вероятности
 • Вероятности
 • Елементи от математическия анализ 1 и 2 (Calculus AB, Calculus BC)
 • AP статистика (на английски)

Забележка: Предизвикателството за курс помага на учениците да постигнат Майсторство за курса, но учителите не могат да го възлагат като задание.