Как да помогнем?

С кои курсове може да се учи до постигане на Майсторство?

Обновено

В Кан Академия учителите могат да възлагат на учениците овладяването до Майсторство на материала от цял курс. В статията Какво представлява ученето до майсторство? са дадени подробни нагледни инструкции за това как учителите да използват системата за Майсторство в работата си с техните ученици.

Системата за Майсторство в Кан Академия е налична за тези курсове, които съдържат необходимия брой упражнения и тестове. Виж списъка с курсове, за които е налична системата за Майсторство:

Математика

 • Курсове, подредени съгласно българската учебна програма: предучилищна подготовка и всички класове от 1 до 12, включително профилирана подготовка (без 11 клас профил геометрия)
 • Математика за детска градина и 1-8 клас (САЩ)
 • Начална математика
 • Аритметика
 • Основи на геометрията
 • Въведение в алгебрата
 • Основи на алгебрата
 • Алгебра 1 и Алгебра 2
 • Гимназиална геометрия
 • Статистика и вероятности и гимназиална статистика
 • Въведение в математическия анализ
 • Диференциално смятане и Интегрално смятане
 • Анализ на функции на много променливи
 • Предучилищна подготовка (България)
 • Математика 1 клас (България)
 • Математика 2 клас (България)
 • Математика 3 клас (България)
 • Математика 4 клас (България)
 • Математика 5 клас (България)
 • Математика 6 клас (България)
 • Математика 7 клас (България)
 • Математика 8 клас (България)
 • Математика 9 клас (България)
 • Математика 10 клас (България)
 • Математика 11 клас (България): Общообразователна подготовка и Профилирана подготовка модул 2
 • Математика 12 клас (България): Общообразователна подготовка, Профилирана подготовка модул 3 и модул 4

Природонаучни дисциплини

 • Физика по българската учебна програма: 7 клас
 • Физика по българската учебна програма: 9 клас
 • Физика по българската учебна програма: 11 клас
 • Физика за напреднали (колеж I)
 • Химия за напреднали (колеж)
 • Екология
 • Гимназиална биология
 • Биология за напреднали (колеж)

Хуманитарни дисциплини

 • История 6. клас (България) - предстоят още курсове
 • История на САЩ и История на САЩ за напреднали (на английски език)
 • Управление и държавно устройство на САЩ (на английски език)
 • Управление и държавно устройство на САЩ за напреднали (на английски език)
 • Световна история (World History Project)
 • Световна история от 1750 г. до наши дни (на английски език)

Икономически дисциплини

 • Макроикономика (на английски език)
 • Микроикономика (на английски език)

Информатика

 • Компютрите и интернет (български език) и Принципи на компютърните науки (на английски език)

Математика Индия

 • Всички класове от 1 до 12

Други

 • Граматика (на английски език)

Забележка: Предизвикателството за курс помага на учениците да постигнат Майсторство за курса, но учителите не могат да го възлагат като задание.