Как да помогнем?

Какво представлява ученето до майсторство?

Обновено

Мисията на Кан Академия е да предостави достъп до безплатно образование на световно ниво на всеки, навсякъде. Една от стъпките ни към постигането на тази цел е създаването на система, която да проследява напредъка на учениците във всички курсове, на всякакви устройства и на много различни езици. Наричаме я Система за майсторство. 

Предлагаме различни инструменти, с чиято помощ учителите да започнат да използват в клас системата за учене до майсторство. Учителите получават подробна информация за представянето на всеки ученик. Могат да помагат на учениците си и като им възлагат съдържание за работа като част от учебния си процес.

Ето някои от предимствата на използването на системата за майсторство в час:

Рядко се случва да има едно-единствено упражнение, върху което едновременно да трябва да работи целият клас или по-голямата част от класа. Системата за учене до майсторство предоставя на всеки ученик възможността да работи върху подходящи за индивидуалните му нужди упражнения, уроци или задания. 

Какво вижда ученикът? 

Майсторство за курс

Course_Mastery_in_a_Course_Page.png

Курсовете с активирана система за майсторство показват:

 1. Колко точки от общия възможен брой точки е постигнал ученикът.
 2. Какъв процент от курса е овладял ученикът.
 3. До кое ниво на майсторство ученикът владее курса (за повече информация виж Нива на майсторство по-долу).

В курсовете с майсторство също така най-долу има и бутон "Предизвикателство за курс", откъдето ученикът може да направи тест върху материал от целия курс.

Забележка: Въпреки чеПредизвикателството за курс помага на учениците да постигнат Майсторство за курса, то не може да бъде възложено от учител.

Course_Challenge.png

Screenshot_2019-10-25_17.23.33.png

Майсторство за раздел

Course_Mastery_in_a_Unit.png

Когато ученикът отвори конкретен раздел от курс, който има майсторство, ще забележи следните елементи, отбелязани и в изображението по-горе:

 1. Максималният брой точки за майсторство, налични за този раздел (например 1000 точки за този раздел, по 100 точки за всяко умение в раздела)
 2. Лентата отгоре показва ученическия напредък в общо шест нива, от 1 до 6.
 3. Колоната вляво "Преглед на уменията" показва ученическия напредък по умения.
 4. В секцията под "Упражнения" вдясно ученикът също може да види напредъка си за всяко умение, от ниво "Запознат", през ниво "Напреднал", до ниво "Майстор".

Усъвършенстване на умения и повишаване нивото на майсторство

Когато учениците започват упражнение, междинен тест, тест за раздела или предизвикателство за курс, ще им се отвори прозорец със следната информация: колко задачи ще трябва да решат и горе-долу колко време ще им отнеме. 

Screenshot_2019-10-25_16.38.24.png

Подобен прозорец ще се отвори и след като приключат с упражнението, междинния тест, теста за раздела или предизвикателството за курс. Вляво са уменията с повишено или понижено ниво, както и уменията, останали непроменени. Вдясно има подробна информация за всяка промяна.

End_of_Task_Card.png

Въз основа на представянето си на теста, ученикът ще получи и препоръки за уроци, които са подходящи за нивото му.

End_of_Task_Card_with_Lesson_Recommendations.png

Всяко умение носи общо максимум от 100 точки за майсторство. Учениците работят върху различните умения, като решават упражнения, междинни тестове, тестове за раздела и предизвикателства за курс. Въз основа на представянето им на тестовете, нивото за конкретното умение ще се покачи (или понижи, ако сбъркат въпроси, свързани с умението). 

Когато ученик постигне ниво "Запознат" в дадено умение, ще получи 50 от общо 100 точки за майсторство. Ниво "Напреднал" пък носи 80 точки. За стане да "Майстор" в умението, ученикът трябва да получи максимума от 100 точки.

Нива в новата система за майсторство

Новата система за майсторство показва нивото на учениците въз основа на това как се справят на упражненията, междинните тестове, тестовете за раздел и предизвикателствата за курс. Учениците повишават или понижават нива в зависимост от представянето си, като повечето такива промени представляват просто придвижване от настоящото ниво към следващото по-високо или по-ниско ниво. 

Една от идеите, заложени в системата за учене до майсторство, предполага владеенето на дадено умение в най-различни ситуации. Затова в някои случаи системата ще иска от ученика да отговори вярно на въпрос от междинен тест, тест за раздел или предизвикателство за курс, за да може да си повиши нивото.

Основни промени в нивата

В общия случай учениците ще се придвижват нагоре с едно ниво от Няма ниво или Пробвано до Запознат, ако изкарат между 70% и 85% на упражнение, или ако отговорят вярно на всички въпроси, свързани с умението, на тест или предизвикателство. 

За да постигнат ниво Напреднал, учениците вече трябва да са стигнали до ниво Запознат и да отговорят вярно на всички въпроси върху конкретното умение, решавайки упражнение, тест или предизвикателство. За да постигнат ниво Майстор, учениците трябва вече да са на ниво Запознат и да отговорят вярно на всички въпроси върху умението, решавайки тест за раздел или предизвикателство за курс.

Специални случаи

Съществуват и специални случаи, в които ученик може да прескочи едно ниво. Ако ученик постигне 100% на упражнение, тест или предизвикателство още от първия път, той директно ще се качи до ниво Напреднал

Също така е възможно ученик на ниво Пробвано (виж по-долу) да скочи директно до ниво Напреднал, ако изкара перфектен резултат на упражнение върху умението. От друга страна, ученици, които са Майстори в дадено умение, могат да понижат нивото си до Запознат, ако изкарат под 70% на упражнение.

Ново ниво: Пробвано

Друга промяна в системата за майсторство е добавянето на ниво Пробвано. Това ниво показва, че учениците изпитват затруднения в усвояването на умение. В тази категория попадат и ученици, чийто първи опит да усвоят умение, решавайки упражнение, тест или предизвикателство, е бил с под 70% успеваемост. Или ако преди това са били постигнали ниво Запознат, но след това са изкарали по-малко от 70% на упражнение или са сгрешили всички въпроси върху умението, решавайки тест или предизвикателство.Mastery_skill_levels.pngНапредък по нива в раздел от курс

Progress_bar.pngНивата на майсторство в рамките на раздела се базират на завършените от раздела проценти.

 • Когато ученикът е на Ниво 1, това означава, че е завършил под 25% от раздела
 • Ниво 2: от 25% до 49%.
 • Ниво 3: от 50% до 74%.
 • Ниво 4: от 75% до 89%.
 • Ниво 5 (на това ниво се счита, че вече е постигнато Майсторство): от 90% до 99%.
 • Когато учениците постигнат 100%, достигат ниво 6!

Майсторството в Кан Академия не се постига лесно и това е умишлено. Но ако учениците положат нужните усилия, ще докажат, че наистина знаят материала и заслужават титлата "Майстор"! Надяваме се, че учениците ти ще се наслаждават на процеса по качване на нива и постигането на заветните 100%.