Как да помогнем?

Защо отговорът ми на задача се отчита като грешен, когато въвеждам правилен математически израз?

Обновено

За математически упражнения, за чийто отговор трябва да се въведе математически израз, учениците често докладват, че не могат да въведат верния израз, въпреки че отговорът, който опитват да въведат е показан в подсказките към задачата. (Предполагаме, че те разглеждат подсказките, когато не знаят отговора или отговорът им бъде отбелязан като грешен.)

Има три причини, поради които може да се стигне до тази ситуация: 

  1. Въведеният отговор не е напълно еднакъв с отговора в подсказките.
  2. Не е ясно как да бъде въведен отговора от подсказките. Например наличието на квадратни скоби [ ]е най-честата причина за възникването на този проблем.
  3. Отговорът в подсказката е грешен.

В първия случай, например, подсказката може да показва, че верният отговор е:

  

Когато потребителят въведе "1/2p", отговорът се приема като грешен. Защо е така?

Причината е в реда на извършване на математическите действия. Въведеният израз е равен на "1/2×p". Това означава, че компютърът първо смята "1/2", а после умножава полученото по "p".  "1/2" по "p" е равно на "p/2". Но то не е еднакво с верния отговор, показан в подсказките.

За да оправиш проблема, използвай скоби! Ако въведеш "1/(2p)", тогава компютърът ще използва "2p" като знаменател, както е показано в подсказката. Използвай скоби, за да покажеш на компютъра коя операция се извършва първо. 

Във втория случай имаме използване на квадратни скоби. Например подсказката може да показва верния отговор с квадратни скоби (виж по-долу).

Обаче, когато ти опиташ да въведеш отговора с квадратни скоби, задачата казва, че има повече части в отговора. Просто замени квадратните скоби с обикновени скоби и отговорът ти ще бъде приет. 

Третият случай е когато има грешка в самата подсказка. В такъв случай следвай стъпките, описани в статията: Защо сайтът не приема моя верен отговор?