Как да помогнем?

Мога ли да използвам учителските инструменти за други предмети освен математика и компютърни науки?

Обновено

 

Да! Учителските инструменти са налични за изброените по-долу предмети и курсове.

Ако за теб и класа ти ще е полезно да добавим и някой друг предмет, пиши ни! Планираме да разширяваме в бъдеще учителските инструменти и ако сме наясно с нуждите на учителите, ще знаем какво да приоритизираме. За целта посети или напиши публикация във форумната секция от Помощния център.

 

Математика

Детска градина / предучилищна подготовка

1. клас (България)

2. клас (България)

3. клас (България)

4. клас (България)

5. клас (България)

6. клас (България)

7. клас (България)

8. клас (България)

9. клас (България) 10. клас (България) 11. клас (България)

Начална математика

Аритметика

Въведение в алгебрата

Алгебра I

Гимназиална геометрия

Алгебра II

Тригонометрия

Въведение в математическия анализ

Статистика и вероятности

Елементи от математическия анализ 1 (AP Calculus AB, все още на английски език)

Елементи от математическия анализ 2 (AP Calculus BC)

Анализ на функции с много променливи (все още на английски език)

Диференциални уравнения

Линейна алгебра (засега на английски език)

 

Наука и инженерство

Физика

AP Физика 1

AP Физика 2

Космология и астрономия

Физика 7. клас (България)
Физика 8. клас (България)
Физика 9. клас (България)
Физика 10. клас (България)
Физика 11. клас (България)
Физика 12. клас (България)

Химия

Органична химия

Биология

AP биология (на английски език)

Здраве и медицина

Електрическо инженерство (все още на английски език)

 

Информатика

Програмиране

Компютърни науки

Час на кода

Компютърна анимация (Pixar в кутия, все още на английски език)

 

Хуманитарни науки

Световна история

История на САЩ (на английски език)

История на САЩ, AP курс (на английски език)

История на изкуството (все още на английски език)

Английска граматика

 

Икономика и финанси

Микроикономика (все още на английски език)

Макроикономика (все още на английски език)

Финансови и капиталови пазари (все още на английски език)

Предприемачество (все още на английски език)

 

Подготовка за изпити (на английски език)

MCAT

GMAT

llT JEE

NCLEX-RN