Как да помогнем?

Какви са основните изисквания към потребителските имена?

Обновено

Към новите потребителски имена има две основни изисквания:

  • Те трябва да съдържата най-малко пет знака и да започват с буква
  • Могат да се използват само букви и цифри; не са необходими специални знаци, интервали или символи

Всички потребителски имена в Кан Академия са уникални. Ако опиташ да въведеш такова, което вече е заето, потребителското име ще бъде отхвърлено. Опитай отново!