Как да помогнем?

Мога ли да пиша ProcessingJS програми вътре в уебстраницата?

Обновено

Да, можеш да пишеш ProcessingJS програми вътре в нашите уебстраници. Това може да стане като добавяш бутони, полета или други интерактивни елементи с помощта на HTML тагове.

Тук има образец, който показва как може да стане това, плюс статия, която описва разликите между кода, който може да работи в ProcessingJS среда и този, който работи в уебстраница.

Принципно е за предпочитане да се използва специална ProcessingJS среда за създаването на ProcessingJS програми, тъй като тя предлага проверка за грешки и други помощни функции, специално насочени към ProcessingJS. 

Един възможен подход е първо да разработиш твоята програма в ProcessingJS среда и после да я пренесеш в уебстраницата.