Как да помогнем?

Какви технически съвети можем да дадем за използване на Кан Академия в училищна среда?

Обновено

При използването на Кан Академия е добре да се осигури подходяща среда и технически възможности. Препоръчваме ти да се запознаеш със следните съвети.

Характеристики на връзката

 • За гледане на видео материали е необходимо да има гладка връзка. Повечето видеоклипове в Кан Академия имат по-скромни изисквания, отколкото гледането на излъчване на живо, като принципно препоръчваме ~1,5 Mbps на ученик или на устройство за гледане на видео с нормална резолюция.
 • Ако учениците работят основно с упражнения, тогава са достатъчни до 150 kbps на потребител.
 • При настройване на мрежа за портативни устройства трябва да се гарантира добра безжична връзка. Когато се използват едновременно много устройства, безжичната мрежа често отслабва. За да се осигури добра връзка е най-добре точката за безжичен достъп или рутерът да бъдат поставени в същото помещение, в което се работи с Кан Академия.

Външни устройства

Ако техническите средства са ограничени и търсиш начин да ги разшириш извън границите на обичайния училищен бюджет, препоръчваме да се използват личните устройства на учениците.

Интернет ограничения

 • Видео уроците на Кан Академия ползват хостинг от YouTube, затова трябва да се даде разрешение за ползване на YouTube, за да може да се използва пълноценно Кан Академия.
 • Ако твоето училище блокира достъпа до YouTube, обсъди въпроса със системния администратор или провери YouTube в училище, в който се предоставя само учебно съдържание.

Създаване на профили

 • За проследяване на напредъка на всеки ученик и пълноценно използване на справките и информацията в платформата, всеки ученик трябва да си създаде профил, за което е нужен имейл адрес.
 • Ако учениците са на възраст под 13 години, учителят може да им създаде профили с разрешението на техните родители.
 • В големи училища могат да се използват Clever или Google Classroom, с чиято помощ да бъдат създадени профили на учениците в Кан Академия.

Пароли и потребителски имена

 • Учителите трябва да следят потребителските имена и паролите на учениците, особено на по-малките.
 • Ако учениците или техните родители създават профилите им, можеш да дадеш насоки за това. От гледна точка на учителя е хубаво да има консистентност, което ще улеснява разпознаването на имената в списъците. Би било добре да може да се спазва подреждането по азбучен ред на имената от дневника на класа (ако пък са подредени по фамилно име, може да изглеждат така: фамилия_първо име).

Отстраняване на неизправности

 • Може да срещнеш технически неизправности като неработещи компютри/устройства, липса на връзка с мрежата или нужда от създаване на профил на нов ученик.
 • Направи си списък на лицата, към които можеш да се обърнеш за помощ в подобна ситуация.
 • Ако имаш възможност да ползваш техническа консултация, попитай за основни насоки за разрешаване на банални технически проблеми като рестартиране на устройства и рутери, ако това не ти е познато още.

Поддръжка на софтуера

При поддръжката на софтуера следните елементи винаги трябва да бъдат актуални, за да се гарантира безпроблемна работа:

 • Антивирусна защита (за персонални компютри и устройства с Windows)
 • Актуализация на софтуера
 • Актуализация на браузъра
 • Ако се увеличи броят на потребителите, съответно трябва да се увеличи интернета и точките за достъп 

Можеш да изтеглиш тези IT таблици, които да ти помогнат в разрешаването на техническите въпроси.