Как да помогнем?

Може ли потребител да има много учители? Има ли как да се добави помощник-учител към един виртуален клас?

Обновено

Потребителите могат да имат неограничен брой учители. Но засега няма как двама учители да преподават на един и същи виртуален клас. Това означава, че учителите не могат да виждат задания, възложени от други учители, нито могат да виждат резултатите от тези задания. Единственият начин да се отключи подобна функционалност е описан в точка (1), по-долу. Двама или повече учители обаче биха могли да виждат напредъка и част от данните на едни и същи ученици. Има два начина това да стане:

  1. Един учител създава клас с ученици. Помощник-учителите могат да използват същия учителски профил, вместо да си правят нов.
  2. Един учител създава клас с ученици. Помощник-учителят си създава свой собствен профил.  Учениците на първия учител добавят кода на класа на втория учител ИЛИ вторият учител кани учениците в класа си и те приемат поканите. ЗАБЕЛЕЖКА: Двата учителски профила не могат да си споделят данни за заданията или друга информация, свързана с конкретния учителски профил, но и двамата ще могат да виждат цялата активност и напредък на учениците.

Забележка: Препоръчително е учениците да имат само един профил. Няма нужда да им създавате допълнителни профили!  След като организират класовете си, двамата учители ще имат еднакъв достъп до напредъка на всеки ученик. Но освен ако не споделят общ профил, учителите няма как да виждат или управляват чуждите задания.