Как да помогнем?

Щом '++' операторът добавя една променлива в JavaScript кода, това значи ли, че '+++' добавя две?

Обновено

Не. '++' операторът ни дава по-кратка версия на x+=1, като x е променлива в твоя код. Ако искаш променливата да се промени с някакво число, различно от 1, трябва да напишеш нещо такова: x+=n, като n е числото, което искаш да добавиш към променливата.