Как да помогнем?

Каква е разликата между "==" оператор и "===" оператор?

Обновено

Когато програмираш на JavaScript, понякога ще ти се наложи да сравняваш променливи. Можеш да направиш това с операторите "==" и "===". Те ще ти посочат дали резултатът от сравнението е вярно (true) или грешно (false). Въпреки че двата оператора изглеждат много подобни, те се различават при сравняване на елементите на променливите:

  • ==: сравнява стойността на променливите
  • ===: сравнява вида и стойността на променливите

Например 5 === "5" ще ти върне грешен резултат. Въпреки че стойността и на двете променливи е една и съща, техният вид е различен; едната е низ ("5"), а другата е цяло число (5).

От друга страна,  5 == "5" ще ти върне верен резултат. И двете променливи имат една и съща стойност; следователно резултатът ще е верен.