Как да помогнем?

Как се въвеждат математическите символи в задачите?

Обновено

Някои упражнения имат инструмент, който ти позволява да избираш математическите символи, но понякога броят налични символи е ограничен. В някои случаи няма изобщо инструмент за въвеждането на символи и е възможно да не ти е ясно как да ги въведеш на ръка.

Ето как можеш да въвеждаш някои често срещани знаци:

Умножение  

Натисни * или shift-8 от клавиатурата.  Например: 3 по 4 е 3*4.

Деление/дроби

Използвай / за деление.  Например три четвърти се въвежда ето така: 3/4.  Ако в числителя или знаменателя има действия за извършване, огради ги в скоби.  Например 12 делено на 5n трябва да се въведе така: 12/(5n), а n плюс 3, цялото делено на 6, се въвежда така: "(n+3)/6".

Квадратен корен

Напиши SQRT, например за да въведеш корен квадратен от 3, въведи с клавиатурата "sqrt(3)".

Кубичен/трети корен (и останалите корени, които не са квадратни): (виж дробни степени.)

Числото пи

Числото пи е приблизително равно на 22/7 или 3,14. Въведи "pi."

Тита

Гръцка буква, която прилича на 0 с хоризонтална чертичка по средата. За да я въведеш, напиши "theta".

Степени

Използвай следния символ: ^  Например за да въведеш 4 на степен 5, напиши "4^5".  

Дробни степени

Използвай символа ^ и сложи дробта в скоби.  Например за да напишеш х на степен 1/3, въведи "x^(1/3)".

По-голямо или равно

Въведи ">=".

По-малко или равно

Въведи "<=".

Логаритми

За десетични логаритми (логаритми с основа 10) въведи "log(x)" като x е числото.  За натурални/естествени логаритми въведи "ln(x)".

Логаритми, които не са с основа 10

Когато поставиш курсора на мишката над кутията с отговора, би трябвало да ти изскочи нов прозорец. Ако това не се случи, опитай да въведеш своя отговор по следния начин: "log_b(n)", като b е основата, а n е числото.