Как да помогнем?

Може ли Кан Академия да осигури ментор на моето дете?

Обновено

Кан Академия не предоставя ментори. Родителите или настойниците на децата са тези, които да намерят ментори за детето.  Могат да бъдат намерени добри учители или ментори в училища, читалища, библиотеки, учебни центрове и школи във вашия регион. Членове на семейството също могат да помагат, дори да се намират на големи разстояния!