Как да помогнем?

Как може да бъде изтрит даден клас?

Обновено

За да изтриеш даден клас:

1: От Таблото на учителя избери класа, който искаш да изтриеш.

Class_Tab_with_2_Classes.png

2: След като влезеш в класа, избери Настройки  в менюто Администриране в лявата лента.

skitch__6_.jpg

3: В страницата Настройки избери Изтрий този клас отдолу на страницата.

skitch__7_.jpg

4: Ще се появи прозорец за потвърждение с текст: "Наистина ли искаш да изтриеш класа Твоят клас?" Избери Ok. Това действие е окончателно.

Are_You_Sure__Delete_Class.png

5: След изтриването на класа, системата ще те върне в Таблото на учителя.

Classes_Tab_in_Teachers_Dashboard.png