Как да помогнем?

Какви са изискванията към паролите в Кан Академия?

Обновено

Има три основни изисквания за паролите на профилите в Кан Академия:

  • Паролите трябва да съдържат най-малко осем знака
  • Паролите не трябва да съдържат името на потребителя, нито да бъдат негово потребителско име
  • Паролите трябва да съдържат букви и цифри
    • Трябва да се избягват специални символи като: $, ", #, @

Запомни, че паролата не трябва да е прекалено лесна!