Как да помогнем?

Каква е политиката за използване на марката и логото на Кан Академия?

Обновено

Кан Академия е признателна за обществената подкрепа и интереса към нашата мисия и услуги.  Тъй като репутацията на нашите търговски марки и име е изключително важна, ние в Кан Академия предприемаме някои стъпки, за да защитим нашите марки и материали. Кан Академия предлага следните насоки за тези, които искат да използват или да цитират тези марки или материали. 

Материалите в Кан Академия включват, но не се ограничават само до нейния уебсайт и видеоуроци. Използването включва, но не е ограничено само до други уебсайтове, мобилни уебсайтове, устройства, портали, приложения, както и API.   

Търговските марки или материали на Кан Академия могат да бъдат използвани съгласно насоките, дадени по-долу, и в съответствие с Общите условия на Кан Академия, които се намират на адрес (www.khanacademy.org/about/tos)

Ако имаш някакви въпроси относно тези правила и политики, изпрати ни имейл на адрес info@khanacademy.org.

Текстова марка и дизайнерско лого на KHAN ACADEMY®: 

 trademark.pngSM

 

Разрешено използване на марките

Можете да използвате текстовата марка на KHAN ACADEMY® във фактически верни твърдения относно Кан Академия, или за да дискутирате, или за да критикувате Кан Академия.  Разрешеното коректно използване на текстовата марка KHAN ACADEMY® включва акуратни твърдения от следния вид:

 • В дадената връзка към видео урок на KHAN ACADEMY® се разглежда ...; и
 • Уебсайтът на KHAN ACADEMY® се намира на адрес www.khanacademy.org

 

Неразрешено използване на марките

Освен ако нямате специално разрешение за това, НЕ ТРЯБВА:

 • да показвате или по друг начин да използвате марките на Кан Академия, така че да оставяте погрешно впечатление, че сте свързани по някакъв начин, подкрепяни или работите с Кан Академия. 
 • Да разтягате, изкривявате, променяте, преподреждате, да променяте цветовете, да комбинирате или по друг начин да манипулирате дизайнерските лога на Кан Академия или текстовата марка KHAN ACADEMY®.
 • По никакъв начин да твърдите, че Кан Академия създава, препоръчва или подкрепя вас или вашите продукти или услуги. 
 • Да използвате никоя от марките на Кан Академия във връзка с вашите собствени търговски марки.
 • Да използвате търговските марки на Кан Академия в именуването или промоцията на приложения или други услуги, нито като организация да комбинирате своите марки с Кан Академия, за да създадете нова марка (напр. "Khan EduCo Academy"). Вместо това използвайте следния израз: "Приложение за гледане на Кан Академия". Така става ясно, че продуктът не идва от нито е подкрепен от Кан Академия.

 

Разрешено използване на материалите

 

Признание: Съгласно нашия лиценз, трябва да посочите като източник Кан Академия но не по начин, който предполага, че Кан Академия директно препоръчва вас или вашите материали. Включете връзка към (www.khanacademy.org) и следната формулировка:

"Забележка: Цялото съдържание на Кан Академия е достъпно безплатно на адрес (www.khanacademy.org)".

В допълнение, когато материалите на Кан Академия са включени в услуга, която изисква вписване за нея, преди вписването трябва да има предупреждение, че всички материали на Кан Академия са достъпни безплатно на адрес (www.khanacademy.org).

Нетърговска употреба: Кан Академия дефинира "нетърговска употреба" като всяка употреба, която няма директно за цел генериране на продажби или печалби, или някакво друго търговско облагодетелстване за потребителя. Ето няколко примера:

 • Рекламите в един уебсайт се считат като търговска дейност. Също така се счита като търговска дейност от трети лица използването на Кан Академия в рекламирането на техните услуги или продукти.
 • Използването на нашето съдържание от търговски организации за вътрешно професионално развитие и/или обучение на служителите се счита като "нетърговско използване" само ако съответната организация не таксува служителите си за такова използване.
 • Използването на нашето съдържание от организация, която го включва в платени услуги НЕ Е "нетърговска употреба"
 • За мобилни приложения или други подобни случаи на използване заглавието и/или описанието задължително трябва да показват, че са неофициални; ако има секция за връзка, съответните разработчици трябва да бъдат посочени за случаи на технически проблеми.

 

Неразрешено използване на материали

Вие се съгласявате да не поставяте връзка или да вграждате сайта на Кан Академия или материали от него по такъв начин, че сайтът или материалите да бъдат оградени или интегрирани от съдържание, материали или брандиране на трети страни, (например рекламни банери, в които материалите на Кан Академия стоят зад платено вписване е търговска употреба). Ние може да изискаме всички връзки или вграждания на материали на Кан Академия да бъдат премахнати, и може да отнемем правата ви за свързване със сайта от всякакви други уебсайтове по всяко време.