Как да помогнем?

Кои части от ProcessingJS се поддържат от Кан Академия?

Обновено

В нашия курс Въведение в JS: Рисуване и анимация ние използваме библиотека с отворен код ProcessingJS, за създаване на рисунки и анимация.

Ето какви са разликите между ProcessingJS reference и това, което ние поддържаме:

  • Ние не поддържаме синтактични промени от Java-тип в JS, например voidclassextends и super.
  • По подразбиране използваме градуси за ъглите, а не радиани. Използвай angleMode, за да преминеш към работа с радиани.
  • Ние използваме mouseIsPressed вместо mousePressed като логически оператор, защото е по-малко объркващо да имаме и функцията, и логическият оператор с едно и също име. По същият начин използваме keyIsPressed вместо keyPressed.
  • Поддържаме качването единствено на официално поддържани изображения и звуци чрез getImage() и getSound() поради съображения за модериране на съдържанието.
  • Ние не поддържаме функционалността за обработка PImage от съображения за ефективност.
  • Ние не поддържаме много команди, които не са изрично включени в Документацията

Ако дадена ProcessingJS Reference команда не е сред забранените команди от съображения за модерация или ефективност, и ако тя работи, тогава можеш да я използваш в Кан Академия. Обаче, ако някоя ProcessingJS Reference команда не работи или работи странно, ние не считаме това за бъг, освен ако не е изрично споменато в Документацията.

Виж тук, за да разгледаш списък с поддържаните ProcessingJS елементи. Можеш да намериш тази документация също и като меню под всяка програма, върху която работиш. 

mceclip0.png