Как да помогнем?

Кои програмни езици мога да науча в Кан Академия?

Обновено

В Кан Академия можеш да научиш JavaScript и SQL. Относно езици за съдържание (markup languages) и езици за стилизиране (stylesheet languages) виж Кои езици за съдържание и за стилизиране мога да науча в Кан Академия?

Javascript

В нашия раздел “Рисуване и анимация” ще те научим на основите на езика JavaScript: променливи, низове, масиви, функции, цикли, обекти. Включили сме и допълнителна библиотека към нашата програмна среда, която се нарича ProcessingJS и ни дава възможност да създаваме анимации и да рисуваме - с помощта на функции като “rect()”, “ellipse()”, “fill()” и т.н.

Освен това в раздела “HTML/JS: Създаване на интерактивни уеб страници” ще се научиш да използваш DOM (Документен обектен модел), с чиято помощ можеш да променяш обектите на уеб страницата и техните свойства, да обработваш събития и да анимираш. В раздела HTML/JS: Създаване на интерактивни уеб страници с jQuery” ще ти покажем как да използваш библиотеката на jQuery, с чиято помощ можеш още по-лесно да правиш горните действия - да пишеш по-прости скриптове, особено за работа с DOM.

От съображения за сигурност средата на Кан Академия не позволява всички възможни промени на DOM елементите.

Преди да заредим твоя JavaScript код, използваме различни инструменти*, с които проверяваме дали е валиден. Ако намерим проблем, ще ти покажем съобщение за грешка, в което ще го опишем. Нашите инструменти следят например за:

  • Синтактични грешки: При този тип грешки интерпретаторът на JS, който трябва да подкара програмата ти, не разбира изобщо твоя код - например ако напишеш “var bla = [ };”, ще се обърка от сгрешените скоби и ще се откаже от опитите да го превърне в работеща програма.
  • Добри практики: Някои части от JS синтаксиса не са задължителни, например затварянето с точка и запетая след повечето конструкции. Въпреки това използването им се счита за добра практика, защото така е по-малко вероятно да пропуснеш бъгове в кода си. Затова за всички програми в Кан Академия налагаме да се използва точка и запетая.
  • Конвенции: JS е много гъвкав език, който ти позволява да правиш едни и същи неща по различни начини. Затова, за да подсигурим близкия вид на кода в нашата общност и да ни е по-лесно да се учим едни от други, налагаме определени правила. Например JS ти позволява да декларираш функции като “function funcName(){}” или “var funcName = function(){}”, но в Кан Академия е възможно единствено второто.
  • Брой аргументи: JS всъщност позволява на кода ти да извиква функции с произволен брой аргументи, но това лесно може да стане объркващо. Например когато извикаш функция с 3 параметъра вместо с 4 и тя не реагира както очакваш. Затова имаме инструмент, който знае колко аргумента очакват функциите в ProcessingJS, като rect(), и ти изпращаме съобщение за грешка, ако използваш различен брой.
  • Правописни грешки: Правописът на английски език не е никак лесен, а не искаме такъв тип грешки да ти пречат да учиш програмиране. Затова ако в програмата ти има функция или променлива, чието име не разберем, ще проверим дали изписването не е близко до нещо, което е познато за нас.

* Допълнителната библиотека на Памела Фокс (https://gist.github.com/pamelafox/7745401)

SQL

В нашия раздел “Въведение в SQL: Правене на заявки и управление на данни” ти преподаваме основите на език, предназначен за управление на данни в релационна база данни: SQL, или структуриран език за заявки (Structured Query Language), в неговата разновидност SQLite. Въведението покрива теми като създаване на таблици, въвеждане на данни, правене на заявки, обобщаване на данни, съединяване на таблици и актуализиране и изтриване на данни.

Преди да заредим твоя SQL код, използваме различни инструменти, с които проверяваме дали е валиден. Ако намерим проблем, ще ти изпратим съобщение за грешка, в което ще го опишем. Нашите инструменти следят например за: 

  • Синтактични грешки: При този тип грешки SQL преводачът не разбира кода ти изобщо - например ако напишеш “CREATE TABLE groceries()”, ще се обърка от липсата на имена на колоните и типовете данни и ще се откаже от опитите да изпълни заявката.
  • Правописни грешки: Правописът на английски език не е никак лесен, а не искаме такъв тип грешки да ти пречат да учиш програмиране. Затова ако в програмата ти има функция или променлива, чието име не разберем, ще проверим дали изписването не е близко до нещо, което е познато за нас.