Как да помогнем?

Какво прави Кан Академия ефективна и различна от други ресурси?

Обновено

Нашия уебсайт

Предлагайки хиляди видео уроци, това е една от най-големите колекции онлайн, която позволява на учащите да са спокойни, че могат да запълнят всеки пропуск с помощта на съдържанието на сайта. Съдържанието е разделено на удобни части от 5 до 20 минути, които са особено подходящи за гледане на компютърен екран, за разлика от по-дългите видео клипове или традиционните "присъствени" лекции. Разговорният стил на уроците се различава от сухия стил, който хората обикновено са свикнали да асоциират с уроци по математика или природонаучни дисциплини. По-малко очевидните разлики обаче са това, което прави сайта труден за подражание. 

Ето как Сал Кан описва своя стил на преподаване: “Преподавам по начина, по който бих искал на мен да се преподава. Аз съм авторът на лекциите, реален човек, който е запленен от света около него. Понятията и концепциите обяснявам така, както аз ги разбирам, а не както са написани в учебниците, създадени от бюрократите в образователните министерства. Зрителите разбират, че това е направено с любов от един малко странен и посветен човек, който страстно обича да учи и да преподава. Не мисля, че нещо, направено от фирма или от министерство, независимо колко много труд и пари са вложени в него, може да се доближи до това."

"Самият аз, докато учех, бях силно раздразнен заради начина, по който информацията се поднася в учебниците или в лекциите. Има връзки между темите и предметите, които стандартната програма пренебрегва, въпреки факта, че те правят съдържанието по-лесно за разбиране, ученето – приятно, а знанията – ТРАЙНИ. Имах чувството, че удивителни и ЛОГИЧНИ концепции са почти умишлено разводнени в много страници със скучни текстове и монотонни, неясни уроци. Виждаш как иначе интелигентни мои връстници наизустяваха формули и стъпки за следващия изпит, без да вникват ни най-малко в логиката или в голямата картина, само за да забравят всичко научено няколко седмици по-късно. Тези видео уроци показват на първо място моето разбиране как трябва да се обясняват понятията, като не се жертва точността, но все пак остават разбираеми.”

 

Нашият модел на учене

Нашият модел за учене е приложим за всеки, който учи - Кан Академия може да се използва и като основна учебна платформа, и като допълваща. Докато много други методи са насочени към създаване на реални училища, в които да бъдат прилагани, нашият модел включва виртуална класна стая, която подпомага съществуващите реални училища да задълбочат процесите на учене, които протичат в класните стаи. Това също така е модел, който може да бъде приложен в условията на различни учебни среди с помощта на устройство и интернет връзка – за групово или индивидуално учене в или извън класната стая.

 

Каква е ефективността?

Учениците винаги са харесвали Кан Академия.  Коментарите в YouTube, които Сал Кан започна да получава към първите си видео клипове през 2006 г. бяха това, което го мотивира да продължи напред и да създаде още хиляди такива.  Но след толкова години все още е удивително и много приятно да се види влиянието, което имат нашите ресурси.  Ако Кан Академия може да промени живота дори и на един ученик, то си е заслужавало тя да бъде създадена.  Фактът, че това лесно може да се пренесе към милиони, е това, което прави Кан Академия толкова специална.

Кан Академия е много полезна на тези, които учат допълнително, но колко добре може да се използва тя в училищата?  Винаги сме вярвали, че един страхотен учител може да използва нашите ресурси и да издигне преподаването на ново ниво, като по-добре се фокусира върху индивидуалните нужди на всеки ученик.   Докато ученикът усвоява базовите умения с помощта на компютър, учителят може да използва времето в класната стая за по-ангажиращи и динамични дейности като работа на проектен принцип, обмяна на информация между учениците и интересни дискусии.

През учебната 2010-2011 година започнахме пилотен проект с нашата платформа в няколко училища в Лос Алтос, Калифорния.  Целта ни беше да дадем по-добри инструменти като директно наблюдаваме как учителите и учениците работят с нашия продукт.   Лос Алтос бяха фантастичен партньор и нашият екип изгради много от важните функционалности на сайта въз основа на получената от тях обратна връзка (например карта на знанията на ученика, табло на учителя, значките и новите упражнения).   

В края на учебната година всички знаехме, че тя беше успешна.  Учителите видяха динамична промяна в интереса и ентусиазма на учениците си по отношение на математиката.  Учениците, които обикновено се затрудняваха с материала, сега бяха по-уверени и ангажирани.  Други ученици достигнаха до нива, за които дори не бяхме допускали, че е възможно.  Здравият разум подсказваше на всички, които взехме участие, че нещата се развиват в правилна посока.   

Ние не направихме контролирано изследване.  Отчасти, защото нашият екип се състоеше само от пет човека по време на учебната година, и ние просто искахме да създадем нещо, което да си струва да се изследва.  Но нещата се промениха много бързо и системата, която учениците използваха в края на учебната година, беше много различна от системата, която използваха в началото ѝ през ноември.

Бяхме изключително любопитни да видим как учениците ще се представят на традиционните изпити в края на годината. Това не е идеалният изпит, тъй като в него се проверяват само ограничен брой умения за конкретния клас.  Много от нашите ученици преговаряха теми, които трябваше да са минали преди години, а други се впуснаха напред в теми за напреднали. Нищо от този напредък не можеше да бъде уловено.   Все пак годишните изпити са много важни, така че за нас беше важно да видим как се справят нашите ученици.

Първите резултати бяха доста обещаващи.  В пилотния ни проект бяха включени няколко паралелки в седми клас, в които учениците досега показваха проблеми с математиката. В тази група наблюдавахме значително подобрение.  Броят на отличните и много добрите ученици нарасна драматично от 23% на 41%

 

Това беше много окуражаващо.  Обикновено разликата в успеваемостта на учениците, които имат затруднения с математиката, нараства значително с теми като въведение в алгебрата.  Фактът, че различията между тези ученици намаляваха (в класовете, които не участваха в пилотния проект резултатите на изпита нямаха промяна) беше много обещаващ. 

Пилотният проект включваше също и паралелки в пети клас.  Учениците в окръг Лос Алтос обикновено имат много високи резултати на стандартните изпити.  Тази година не беше по-различно, като 96% от учениците в пилотните класове постигнаха отлични и много добри оценки.   Макар тези резултати да бяха страхотни, те не бяха по-различни статистически от резултатите на класовете, които не бяха включени в пилотния проект.   Оказа се, че и в пилотните класове, и в останалите класове учениците се справяха много добре и нямаше много възможности за подобрение на резултатите.

Обаче наблюдавахме страхотни неща при петокласниците.  Болшинството от тях опитваха с начална алгебра, а много други ученици експериментираха с тригонометрия и математически анализ.  Тези ученици бяха въодушевени, ангажирани и обичаха предизвикателствата.  Неволно ние бяхме откроили един характерен, но не често коментиран проблем на стандартизираното разделение на учениците по възраст.   Учениците с високи постижения често не получават достатъчно предизвикателства.  Учителите не се занимават много с учениците, които вече знаят материала, за да се уверят, че те знаят материала.  Но учителите би трябвало да помагат на учениците да работят съобразно техните възможности.  Лос Алтос харесаха проекта не заради това, че учениците им се представиха отлично на стандартизираните тестове; а защото видяха голямото предимство в това, че беше създадена среда, която предизвиква и ангажира всички ученици .

В резултат на тези наблюдения в Лос Алтос решиха да разширят прилагането в рамките на целия окръг за следващата 2011-2012 учебна година в повече от 40 нови класни стаи, а ние решихме да разширим и да работим с още допълнителни училища, които се различават помежду си (например частни, независими, за социално слаби и за деца със специални потребности), за да разберем как учениците реагират на нашите ресурси при различни обстоятелства, както и да се опитаме по-добре да оценим нашата методика, която да съответства на напредъка в ученето в различни възрастови групи и класове.

Бяхме напълно убедени, че нашите ресурси могат да имат голямо значение за процеса на учение. Но как точно работи Кан Академия? Някои хора не могат да разберат как онлайн видео уроци и практически упражнения могат да имат толкова голямо влияние.

Качването на видео уроци в YouTube е една малка част от уравнението. Това, което става възможно с Кан Академия, е един принципно различен начин за учениците да учат. Това е начинът, по който много иновации се събират заедно и създават един цялостен процес. Именно в това е голямата разлика.

  • Учениците могат да учат по всяко време и навсякъде
  • Учениците могат да учат това, за което имат най-голяма нужда от помощ, като отделят толкова време, колкото е необходимо, за да усвоят знанията 
  • Съдържанието е кратко, забавно, достъпно и лесно усвоимо
  • Има ясен и цялостен път за научаване на сложни теми
  • Учениците се чувстват много по-самостоятелно, те учат, а не са учени
  • Фокусът върху овладяването на основните понятия гарантира, че учениците изграждат необходимите умения, които са приложими в учебната програма в училищата
  • Интерактивните елементи гарантират, че понятията наистина се усвояват
  • Натрупването на аналитични данни помага на учителите да наблюдават напредъка на учениците и да ги подпомагат целенасочено и целесъобразно
  • Учителите имат възможността да направят времето в техните класни стаи много по-забавно, по-ангажиращо и социално, като по-малко изнасят лекции и отделят повече време за учене, базирано на проекти и обмяна на опит и знания между учениците

 

Резултатите досега са обещаващи. Но от наша гледна точка ние сме още в началото. Чака ни дълъг път, докато осъществим нашата визия за технологично опосредствано образование. За пълния блог пост виж bg.khanacademy.org/about/blog/post/10243685407/impact-from-using-khan-academy

Вашите истории за влиянието на Кан Академия са наистина вдъхновяващи за нас. Ние обичаме да ги четем и да ги споделяме. За да прочетеш такива истории и да споделиш твоята, отиди на  bg.khanacademy.org/stories.