Как да помогнем?

Официалната подготовка за изпита SAT в Кан Академия се променя на Официална подготовка за дигиталната версия на изпита – Digital SAT

Обновено

Изпитът SAT се променя и адаптира, за да отговоря по-добре на нуждите на учениците и учителите в дигиталната ера. Това означава, че последният изпит с лист и химикалка ще се проведе през декември 2023 г., след което от началото на 2024 г. всички ще се явяват на новия дигитален вариант на изпита Digital SAT. Това означава по-кратка продължителност на теста (2 часа вместо 3) и по-бързо обявяване на резултатите. Кан Академия продължава своето партньорство с College Board в подкрепа на учениците, подготвящи се за SAT дигитално, и в отговор на промените променяме и вида на нашата подготовка за SAT.

Важно: Препоръчваме ви да изтеглите, принтирате или да направите снимка от екрана на всички данни от Official SAT Practice в в Кан Академия, които искате да запазите, тъй като тези данни няма да бъдат достъпни след 31 декември 2023 г.

 

По какво ще се различава дигиталната версия на SAT от досегашната?

Освен по-кратката продължителност на теста и по-бързото получаване на резултатите, с Digital SAT се въвеждат и някои други промени:

Digital SAT математика: 

  • Използване на калкулатори: Вече е разрешено използването на калкулатори в целия раздел Математика. В дигиталния тест има вграден графичен калкулатор, който може да се използва от всички явяващи се на изпита.
  • Текстови задачи: Средният брой думи в текстовите задачи по математика е по-малък. Въпросите по контекста все още са голяма част от съдържанието на изпита, но не са така многословни.

Digital SAT Четене и писане:

  • Общ тест за четене и писане: В досегашния формат на изпита SAT четенето и писането се тестваха в отделни секции, докато във формата Digital SAT те са обединени.
  • По-кратки пасажи (и по-голям брой): Вместо четенето на дълги пасажи и отговаряне на голям брой въпроси върху всеки от тях, учениците, които се явяват на Digital SAT ще получават по-кратки пасажи, към всеки от които има само един въпрос.
  • Нови видове въпроси: С въвеждането на по-голям брой и по-разнообразни въпроси Digital SAT ще включва нови видове въпроси, отговорите на които ще изискват нови стратегии.

За да научите повече за Digital SAT и администрирането на теста, посетете сайта на College Board.

 

Какво се променя в подготовката за SAT в Кан Академия?

Учениците могат да продължат да използват курсовете за Официална подготовка за Digital SAT, разработени в партньорство с College Board. Обаче информацията за досегашната Официална подготовка за SAT , която беше насочена към досегашния формат на изпита, ще бъде на разположение само до края на 2023 г. Новите курсове за Официална подготовка за Digital SAT ще заменят напълно старите материали след 31 декември 2023 г..

Учениците ще могат да използват Кан Академия, за да се подготвят за Digital SAT, като за целта имаме два курса Официална подготовка за Digital SAT (Математика и Четене и писане). Тези курсове ще позволят на учениците следното:

  • Да четат статии, да гледат видео и да правят хиляди практически упражнения за всяко умение, оценявано на теста.
  • Да правят тестове за раздели и предизвикателства за курс, за да проследяват нивото си на майсторство за всяко умение.
  • Да проследяват времето, отделено за подготовка за SAT, и данните за майсторство за всички умения в двата курса за подготовка за Digital SAT

Учителите също лесно ще могат да проследяват работата на учениците си в курсовете за подготовка за Digital SAT в Кан Академия с помощта на инструментите за отчитане.

Без достъп до досегашните данни за Официалната подготовка за SAT в Кан Академия, учениците вече няма да могат да правят пълни упражнителни тестове за Digital SAT в Кан Академия. Те ще могат да го правят безплатно в приложението College Board’s Bluebook app. Също така вече няма да се поддържа връзка между акаунтите в Кан Академия и акаунтите в College Board и няма да може да се импортират данни от положени преди изпити SAT. Обаче приложението Bluebook на College Board ще предоставя на учениците, които се явяват на пробни изпити индивидуален линк, на който могат да преглеждат отговорите си, както и съответните обяснения и практически ресурси в Кан Академия.

 

Какво ще се случи със съществуващите данни за моята подготовка за SAT в Кан Академия, след като College Board премине към новия формат Digital SAT след края на 2023 г.?

Потребителите ще имат достъп до данните за тяхната подготовка за стария формат на SAT до 31 декември 2023 г. След тази дата тези данни вече няма да бъдат достъпни в Кан Академия. Цялата информация и напредъка в курсовете за новия формат Digital SAT обаче ще бъдат достъпни.

Ако учениците ви използват официалната подготовка за SAT, за да се явят на изпит на дата преди края на 2023 г., ви препоръчваме да направите снимки от екрана или да разпечатате цялата необходима информация, свързана с Официалната подготовка за SAT, която бихте искали да запазите. До 31 декември 2023 г. всички потребители на Официалната подготовка за SAT ще получават периодично имейли от Кан Академия, които им напомнят за предстоящите промени и ги насърчават да запазят информация, която желаят.

 

Как мога да използвам Кан Академия, за да се подготвя за Digital SAT?

Препоръчваме на потребителите, които търсят повече ресурси за подготовка за Digital SAT, да използват Официалната подготовка за Digital SAT на Кан Академия за упражняване на уменията и приложението Bluebook на College Board за за полагане на пълен пробен изпит.

За съвети как да се подготвите за Digital SAT, моля, вижте този кратко и полезно ръководство от College Board.

 

Благодарим ви, че сте част от историята и част от бъдещето на Кан Академия! Както винаги, ако се нуждаете от допълнителна помощ за използването на Кан Академия, можете да се свържете с нас, като изпратите заявка за подкрепа.