Как да помогнем?

Какви маркиращи и презентационни езици мога да науча в Кан Академия?

Обновено

В нашия курс Въведение в HTML/CSS: Създаване на уеб страници можеш да научиш маркиращия език, наречен HTML (HyperText Markup Language), и езика за стил, наречен CSS (Cascading Style Sheets). Ние преподаваме актуални версии на HTML (HTML 5) и CSS (CSS 3).

За HTML можеш да научиш тагове за форматиране на текст, списъци, изображения, връзки и таблици.

За CSS можеш да научиш за свойствата на цветовете, оформление на шрифта, оразмеряване и позициониране, както и селектори от вида на & ID атрибути, селектори по низходящ ред и динамични псевдокласове. Преподаваме още за CSS inheritance, CSS box model и вградени срещу външни стилове.

Използваме инструменти за проверка на качеството на кода и за наличие на грешки, за да проверим дали програмата, написана от теб на HTML/CSS е валидна, преди да покажем твоята уебстраница. Ако открием нещо нередно, се показва съобщение за грешка, което предупреждава за проблема.

Тези инструменти правят проверка например за:

  • Синтактични грешки: Това са грешки, които не дават възможност да се разбере как е написана програмата ти на HTML или CSS. Например, ако е написано ".vegetarian{[] };", това може да се сбърка с неочаквани квадратни скоби и да се получи съобщение за грешка.
  • Грешки в спелинга: Думите на английски език често могат да бъдат записани погрешно, а ние не искаме такъв вид грешки да ти пречат да се учиш как се правят уебстраници. Когато има таг, свойство или селектор, които са неразбираеми, се появява съобщение за грешка или предупреждение.