Как да помогнем?

Как да цитирам материали от Кан Академия?

Обновено

Понякога ни питат как се цитират материали от сайта на Кан Академия. Различните списания, училища и учители може да изискват различни формати, или пък да имат свои собствени правила при цитиране. 

Ако не знаеш какви указания трябва да следваш, препоръчваме ти да използваш текущия формат, предложен в Chicago Manual of Style, САЩ (материалът е превод на американската статия и следва американските правила за цитиране).

http://owl.english.purdue.edu (the Purdue University Online Writing Lab [OWL]) е особено добър източник за определяне на правилния начин за цитиране на материали от Кан Академия за APA, MLA, AMA или Chicago.

Повечето ръководства за стил изискват една и съща основна информация: дата(и) на публикуване и/или достъп, автор(и), заглавие и URL адрес. В някои свои части уеб страницата на Кан Академия е динамична: това, което ще види потребителят, зависи от личния му профил (например определен URL адрес може да покаже едно упражнение на един, и друго - на друг потребител). URL адресът не е достатъчен за рефериране на конкретна задача от упражнение, затова в текста е нужно да се опише конкретният пример от упражнението.

По-долу са дадени примери за различни случаи на цитати от Кан Академия, използващи стила Chicago. Примерите са оградени в кутии само за яснота.

Към целия уеб сайт

[Khan Academy, курсив], достъп на [дата в правилния формат], [URL, водещ към началната страница, но без https://]

Например ако сайтът е бил използван на 24 януари 2017

Khan Academy. Достъп на 24 януари 2017. https://www.khanacademy.org.

Текст

[автор, ако е посочен, с фамилно име, следвано от малко име], [име на статията, както се вижда на сайта, в кавички], [параграф, ако е посочен, по пар. и номер], [Khan Academy в курсив], достъп на [подходящ формат за дата], [URL без https://] 

Пример с цитиране на цяла статия, в която няма споменат автор

"Planning a programming project." Khan Academy. Достъп на 24 януари 2017. https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/programming/good-practices/a/planning-a-programming-project.

 Пример с цитиране на параграф от статия в История на изкуството с упоменати автори 

Harris, Beth и Zucker, Steven. "A brief history of western culture, par. 1." Khan Academy. Достъп на 24 януари 2017. https://www.khanacademy.org/humanities/ap-art-history/cultures-religions-ap-arthistory/a/a-brief-history-of-western-culture.

Видео уроци и програми

[ако е упоменат създател, фамилия, следвана от малко име.], [име на видео урока, както се вижда на сайта, в кавички], [говорител, ако е различен от създателя], [медия, в скоби], [ако е удачно за случая, конкретен момент от видеото в (часове):минути:секунди, следвано от /][обща продължителност на видео урока в (часове):минути:секунди], [Звукозаписно студио или компания производител в курсив], достъп на [дата в подходящ формат], [URL без https://] 

Пример с цитиране на цял видео урок без посочен автор

"Systems of equations number of solutions: fruit prices 1 and 2" (видео). Khan Academy. Достъп на 24 януари 2017. http://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-system-of-equations/systems-overview-alg/v/inconsistent-systems-of-equations.

Пример с посочване на конкретен момент от видео, което не е създадено от Кан Академия и има упоменат автор

Когато дадено съдържание не е произведено от Кан Академия, уеб страницата на Кан Академия се третира като ползвател.

Ross, Nancy, "Ancient Near Eastern and ancient Egyptian art", изпълнено от Ydraw (видео) 0:30/6:17. Utah System of Higher Education. Достъп на 24 януари 2017. http://www.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/art-1010-ddp/v/ancient-near-eastern-and-ancient-egyptian-art.

Компютърни програми

[псевдоним на разработчик], [име на програмата в кавички], [вид програма в скоби], [Khan Academy в курсив], достъп на [подходящ формат на дата], [URL без https://] 

Пример:

Brian French. "sphere" (JS анимация, създадена от потребител).  Khan Academy. Достъп на 24 януари 2017. http://www.khanacademy.org/computer-programming/sphere/1744699339.

Изображения

За снимки на произведения на изкуството виж Снимка на произведение на изкуството без посочен фотограф.

За улеснение сме приели, че Кан Академия е само ползвател на всички изображения. Първо е посочена информация относно изображението. Следва нов ред, отстъп и подробности, като от цитиран текст.

[Фамилия, следвана от малко име на автор, ако има посочен], [Заглавие, ако има посочено], [материал, ако е посочен, в скоби], [година на създаване, ако е посочена], [оригинален източник, откъде е взето изображението, ако е посочен]

[Фамилия, следвана от малко име на автор на статия, ако има посочен], [заглавие на статията, както се вижда в менюто, в кавички], [къде на страницата е разположено изображението], [Khan Academy в курсив], достъп на [подходящ формат на дата], [URL без https://]

Ако не са посочени нито името на автора, нито заглавието, да се използва

Изображение без заглавие, [материал в скоби, ако е посочен], [година на създаване, ако е известна], [оригинален източник, от който е взето изображението, ако е известно]

[Фамилия, следвана от малко име на автор на статия, ако има посочен], [заглавие на статията, както се вижда в менюто, в кавички], [къде на страницата е разположено изображението], [Khan Academy в курсив], достъп на [подходящ формат на дата], [URL без https://]

Изображенията в Кан Академия могат да бъдат създадени от служители на Кан Академия, модифицирани от друго изображение от служители на Кан Академия или да бъдат обществено достояние. Посочва се източникът на модифицираните изображения и изображенията обществено достояние. Тъй като изображенията в Кан Академия рядко имат заглавие, те трябва да бъдат описани и да се упомене източникът, от който са взети.

Пример с изображение без посочени автор и заглавие 

Изображение без заглавие. "The scientific method" в статията "Scientific method: Failure to toast, 4. Make predictions." Khan Academy. Достъп на 24 януари 2017. http://www.khanacademy.org/science/biology/intro-to-biology/science-of-biology/a/the-science-of-biology.

Пример с модифицирано изображение с посочен източник

Изображение без заглавие, модифицирано от Zifan, Ali. "Prokaryote cell." National Institutes of Health. Достъп на 24 януари 2017. https://www.khanacademy.org/science/biology/intro-to-biology/what-is-biology/a/what-is-life.