Как да помогнем?

Какви ограничения има в заданията към учениците в различни държави или на различни езици?

Обновено

В момента учителите могат да задават съдържание (видеа, статии, упражнения, тестове) на учениците, като използват други езици или местоположения, ако това съдържание е налично и на двата езика.

Ако съдържанието не е налично и на двата езика, учителят може да направи задание, като използва англоезичното съдържание в Кан Академия, а учениците трябва също да използват английската версия на Кан Академия, за да изпълнят заданието и то да бъде отразено като такова.

Учениците, които използват версия на Кан Академия на език, различен от английски (напр. bg.khanacademy.org), няма да могат да видят такова задание.

За да бъде сигурен учителят, че вижда съдържание, което е достъпно и за учениците му, трябва да използва версията на сайта, в която учениците ще изпълняват заданието. Виж пълен списък на езиците, на които е преведен сайта тук.