Как да помогнем?

Как мога да възлагам задания?

Обновено

Заданията помагат на учителя да подбере видео уроци, статии, упражнения, тестове за раздел или майсторство за определен курс за целия клас или за отделен ученик. Различните отчети за различните видове задания позволяват на учителя да наблюдава как се справят учениците му, да проследява напредъка им и да идентифицира пропуските в усвояване на материалаg.

Възлагане на задание от менюто Съдържание

За да възложиш задание, избери съдържанието, по което искаш да работят учениците ти от страницата Възложи съдържание в страницата на съответния клас, след което постави отметки в съответните полета отдясно, и щракни върху бутона Възложи.

Make_an_Assignment_on_the_Class_Page.png

Ще се появи изскачащ прозорец, в който можеш да избереш дали учениците ти да решават еднакъв набор от задачи или различен, какъв е срокът на заданието и кои ученици да го получат.

Screen_Shot_2018-12-24_at_4.02.24_PM.png

Възлагане на задание директно от страницата със съдържание

За да възложиш задание директно от страницата на конкретно съдържание, разгледай нашата библиотека, докато намериш желания материал, с който искаш да работят учениците ти. Това може да е видео урок, статия или упражнение. След като избереш съответния ресурс, ще забележиш, че се появява лента с инструменти в горния край на екрана.

С помощта на инструментите на тази лента можеш да избереш класа, ученика(иците) и срока на заданието за този конкретен материал. Ако избереш  Възложи, заданието се възлага автоматично, а ако избереш Запази, то ще бъде запаметено в списъка Запазени, където можеш да го редактираш и възложиш по-късно. 

2019-06-28_1244_001.png

Забележка: Предизвикателствата за курс не могат да бъдат задавани.

Подреждане на заданията

Учениците виждат техните задания, подредени в списък съгласно крайния срок на изпълнение. Заданията с най-близък краен срок са поставени най-отгоре в техния списък. Ако искаш да подредиш заданията по определен ред, тогава ги задай с известна разлика в крайния срок. Например, ако искаш учениците ти да гледат видео урок или да се запознаят със статия преди да направят съответното упражнение, постави на видеото и/или статията малко по-близък срок, което ще насърчи учениците първо да се запознаят със съответната концепция, преди да я упражнят.

Можеш да научиш повече за това как учениците виждат своите задания в тази статия.